Vis & water

Zalmherstel in gevaar door groene energie (audio)

5484
05 jun 2010

De bouw van een waterkrachtcentrale in de Maas bij Borgharen zou de doodklap kunnen betekenen voor het Belgische zalmherstelprogramma. Desondanks heeft Gedeputeerde Staten van Limburg op 25 mei een ontwerpvergunning verleend voor een waterkrachtcentrale in de stuw bij Borgharen.

Foto: stuw Borgharen

 Luister hier een audiofragment op L1 (Limburg)

Elke stuw is een barrière voor migrerende vissoorten, maar een stuw met een waterkrachtcentrale vormt een barrière van de buitencategorie. Stroomopwaarts trekkende vissen hebben de grootste moeite om te midden van de krachtige uitstroom van de turbines de kleine vistrap te vinden en bijna alle zich stroomafwaarts bewegende vissen komen in de sneldraaiende turbines terecht. Ook de zalmen op weg naar hun paaigronden in Wallonië of op weg naar zee zullen hier het slachtoffer van worden.


Smolts die de dood vonden in een turbine

Niet te rijmen

Het is daarom niet te rijmen dat GS-Limburg in het kader van de Natura 2000/ EU-Habitatrichtlijn wetgeving een noodzakelijke ontwerpvergunning afgeeft voor de bouw van een waterkrachtcentrale, terwijl de zalm in de genoemde wetgeving als één van de belangrijkste doelsoorten wordt genoemd.

Bovendien worden hiermee alle inspanningen van de diverse zalmherstelprogramma’s – zo zijn in Nederland alle stuwen in de Maas van goedwerkende vistrappen voorzien – in één klap teniet gedaan. Saillant detail hierbij is dat de centrale in de plaats zou moeten komen van een gloednieuwe en 3,1 miljoen euro kostende vispassage die in 2008 is geopend en als laatste de weg vrijmaakte voor de volwassen zalmen op weg naar Wallonië.

Geen garanties

De geruststellende garanties in de ontwerpvergunning van Gedeputeerde Staten dat er met het belang en welzijn van de zalm terdege rekening is gehouden, zijn ook nergens op gebaseerd. In Nederland is er nog geen werkend visgeleidingssysteem dat vissterfte in turbines kan voorkomen.

Andere aanvullende maatregelen zoals een ‘visvriendelijke’ turbines en dito turbinebeheer zijn niet nader gepreciseerd en bieden geen enkele garantie dat de vistrek niet in gevaar komt. “GS-Limburg stelt hiermee een reeds 25 jaar lopend Belgische zalmherstelprogramma in de waagschaal”, zegt de Belgische zalmexpert Prof. Dr. Jean-Claude Philippart. “Een waterkrachtcentrale bij Borgharen zou de nekslag voor het Waalse zalmprogramma betekenen.”

Alle vissen de dupe

Behalve met de zalm is er bovendien geen enkele rekening gehouden met andere vissoorten en ander (inter)nationaal beleid, zoals de nieuwe BeNeLux overeenkomst aangaande trekvissen, de Europese Kaderrichtlijn Water en het Europese aalherstelplan. Sportvisserij Nederland, Sportvisserij Limburg, Visstand Verbetering Maas en de visstandbeheercommissies zullen daarom bezwaar aantekenen tegen deze vergunningverlening.

Daarbij worden ze hopelijk gesteund door Nederlandse en Belgische milieu- en natuurbeschermingsorganisaties en dierenbeschermingsorganisaties.

-> Download de standpunten sportvisserij over Waterkrachtcentrale Borgharen (.doc)

-> Meer over vismigratie

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide