Vis & water

Aalscholverproblematiek: Engels licht op de zaak

10010
13 aug 2010

Ook in Engeland is de aalscholver de laatste decennia sterk toegenomen. In veel wateren staan de mogelijkheden voor de sportvisserij onder druk bij de door predatie afgenomen visbestanden. Evenals in Nederland, wordt gezocht naar maatregelen om de visstand tegen overmatige predatie te beschermen.

Structuren zoals kooien en takkenbossen lijken hiervoor potentie te hebben. Een interessante vraag is of deze structuren effectief zijn als ook bijv. rietkragen of – velden in het water aanwezig zijn. Britse onderzoekers hebben hiervoor onder semi-natuurlijke omstandigheden een serie experimenten met blankvoorns uitgevoerd.


Aalscholver met blankvoorn

Hiervoor werd aan de voorns drie typen habitats aangeboden (open water, kunstmatige rietvelden en takkenbossen in kooien, al dan niet voorzien van overhead cover = beschutting boven de vis; hiervoor werd gebruik gemaakt van zwartgeverfde multiplex platen).

Als onderzoeksperiode werd gekozen voor februari, omdat het effect van aalscholvers in de wintermaanden het grootst lijkt te zijn. Ook is onderzocht of de dichtheid van de populatie (aantal blankvoorns) een rol zou spelen bij de keuze voor een favoriet habitat. De blankvoorns bleken de takkenbossen veruit te prefereren, vervolgens het open water. Het rietveld was het minst in trek.


Takken onder water

De dichtheid van de voornpopulatie speelde in deze keuzes geen rol van betekenis. De voorkeur voor een habitattype werd wel sterk bepaald door het al dan niet aanwezig zijn van overhead cover: beschutting boven water. Alleen met dergelijke beschutting vond de blankvoorn het de moeite waard ook de rietvelden als schuiilplaats te gebruiken. Maar ook dan zochten circa twee keer zoveel blankvoorns de beschutting van de takkenbossen.

De onderzoekers vermoeden dat in de takkenbossen de voorns beter het schoolverband kunnen handhaven dan in rietvelden. Ook schoolvorming biedt bescherming tegen predatie.

Interessant was ook de waarneming dat in de winterperiode de voorn vrijwel uitsluitend ’s nachts actief is en voedsel zoekt. Overdag wordt de beschutting gezocht en bleek de vis nauwelijks actief. Om de effecten van aalscholverpredatie te beperken, adviseren de onderzoekers kunstmatige structuren aan te bieden, ook in aanwezigheid van rietvelden. Het effect hiervan wordt sterk vergroot door gelijktijdig overkappende structuren aan te bieden.

Bron: Orpwood, J.E. et. al. Efficacy of artificial shelters for roach, Rutilus rutilus, against predators in the presence of reeds. Fisheries management and ecology (2010), 17, 356 -365.

-> Meer over de aalscholverproblematiek in Nederland

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.