Vis & water

Aalvisserij drie maanden op slot

9372
31 aug 2010

Zoals afgesproken in het Nederlandse Aalbeheerplan, gaat de aalvisserij per 1 september voor de beroepsvisserij drie maanden op slot. Op een aantal locaties mag met aangepaste aalfuiken wel worden doorgevist op (wolhand)krabben.

Het is van 1 september tot en met 30 november 2010 verboden om met aalvistuigen te vissen. In deze periode vindt de uittrek van schieraal (geslachtsrijpe palingen) naar zee plaats. Normaliter vangen beroepsvissers dan circa 50% van hun jaarvangst. Nu mag er in die maanden nergens in Nederland gericht op aal worden gevist. Dit verbod geldt voor alle aalvistuigen, inclusief de peur, en al het zee-, kust- en binnenwater. Voor de sportvisserij geldt al sinds 2009 een jaarrond terugzetverplichting voor wateren uit de Landelijke Lijst van Viswateren.

AANGEPASTE AALFUIK

Om beroepsvissers in staat te stellen in de genoemde periode nog wel op (wolhand)krabben te vissen, geldt er onder voorwaarden een vrijstelling voor het gebruik van aalfuiken. De belangrijkste voorwaarde is dat de fuik is aangepast. Het laatste deel van de aalfuik moet zijn voorzien van een netwerk met mazen van minimaal zes centimeter. Door deze grote maaswijdte kunnen palingen wel ontsnappen, maar krabben niet. De bijvangst aan schubvis zal hierdoor ook gering zijn. Daarbij moet alle aal die toch wordt gevangen direct in hetzelfde water worden teruggezet.


De aalvisserij gaat van 1 september tot en met 30 november 2010 op slot.

CONTROLEOVEREENKOMST

De 39 beroepsvissers die met aangepaste aalvistuigen op krabben gaan vissen, hebben allemaal een controleovereenkomst afgesloten met het Productschap Vis. Dat heeft beambten van het beveiligingsbedrijf G4S ingeschakeld om controles uit te voeren. In de overeenkomst zijn ook de plekken aangegeven waar de aangepaste fuiken staan. De Algemene Inspectie Dienst (AID) zal op zijn beurt de controleurs van het productschap controleren, maar daarnaast ook de aangemelde fuiken aan inspecties onderwerpen.

TWIJFEL? BEL DE AID

In de periode van het aalvisverbod mag behalve met de aangepaste aalfuiken op specifieke locaties, alleen nog met de zegen en staand want worden gevist – mits beroepsvissers hiervoor visrecht hebben. Zie je bijvoorbeeld een beroepsvisser elektrisch vissen, dan is deze hoogstwaarschijnlijk in overtreding en kun je de AID inschakelen. Indien je na 1 september nog fuiken ziet staan, dan zal het waarschijnlijk om aangepaste aalfuiken gaan. Mocht je reden hebben om te vermoeden dat dit niet het geval is, dan kun je contact opnemen met het Meldpunt Stroperij van de AID: 045-5466230. Zij hebben een overzicht van de locaties met aangepaste aalfuiken en weten of er een ontheffing is voor onderzoek.

ECONOMISCH DELICT

Overtreding van het aalvisverbod wordt door de wetgever gezien als een economisch delict. Hier zijn strenge straffen aan verbonden. Zo wordt het genoemde economisch delict van overtreding van het aalvisverbod bestraft met hechtenis van maximaal zes maanden, een taakstraf en/of een boete van maximaal 19.000 euro.

Lees ook:

-> Alles over de aalproblematiek in Nederland

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.