Vis & water

Vissen krijgen hulp van waterschappen

8035
24 dec 2010

De waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest ontvangen de komende jaren samen 2,9 miljoen euro aan subsidie uit het waddenfonds voor het bouwen van vispassages en het verbeteren van leefgebied voor vis.

In totaal is er ruim zes miljoen euro beschikbaar voor vier noordelijke waterschappen. Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben gezamenlijk de subsidieaanvraag ‘Ruim baan voor vissen in het waddengebied’ ingediend.

Problemen

Langs de waddenzeekust van het vaste land is een groot deel van de overgangen van zout naar zoet water voor vissen niet te passeren. Dit komt door onneembare obstakels als sluizen en gemalen. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor een gezonde visstand en maken zich net als ecologen en vissers zorgen over de visstand.

Vrije migratie van vis

Met het plan 'Ruim baan voor vissen in het waddengebied' is de hele waddenkust van het vasteland binnen enkele jaren vispasseerbaar. Dit is belangrijk voor vissoorten die, om te overleven, een deel van hun leven in zoet water en een deel van hun leven in zee moeten doorbrengen. De wateren die uitmonden in de Waddenzee worden verbonden met kanalen, beken en meren waarin deze vissen paaien en opgroeien. Het gaat hierbij om paling, rivierprik, zeeprik, driedoornige stekelbaars, winde en spiering. Om dit te bereiken worden gemalen visvriendelijk gemaakt, sluizen visvriendelijk beheerd, stuwen worden uitgerust met vispassages en paai en opgroeigebieden worden hersteld.

Paling

Wat gaat Hunze en Aa's doen?

Voor Hunze en Aa’s is er 1,3 miljoen euro subsidie beschikbaar voor het gebied Duurswold. In dit gebied worden de volgende maatregelen uitgevoerd:

  • Het spuibeheer bij de spuisluis te Delfzijl wordt geoptimaliseerd voor verbetering van de vismigratie.
  • De oevers langs het Schildmeer en kanalen van Duurswold krijgen natuurlijke oevers.
  • Gemaal Sans Souci en natuurgebied Dannermeer worden uitgerust met een vispassage

Wat gaat Noorderzijlvest doen?

Voor Noorderzijlvest is er 1,6 miljoen euro subsidie beschikbaar. Daarvoor worden de volgende maatregelen uitgevoerd:

  • Het spuibeheer bij de spuisluis Lauwersoog wordt verbeterd om vismigratie mogelijk te maken.
  • De gemalen Noordpolderzijl, Spijksterpompen en de Drie Delfzijlen krijgen elk een vispassage.
  • Er wordt onderzoek verricht naar de migratieroutes die vissen volgen tussen de Waddenzee en de beken in Drenthe.
  • Er wordt negen kilometer natuurvriendelijke oever in het Damsterdiepgebied aangelegd.

Schoon water met gezonde vis komt hiermee een grote stap dichterbij.

Bron: Waterschap Hunze en Aa's

-> Meer over vismigratie

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide