Vis & water

Deel Lek terug in Landelijke lijst

8478
10 mei 2011

Het deel van de Lek bij Vianen dat tot eind 2009 in de Landelijke Lijst van Viswateren stond, wordt hier binnenkort weer aan toegevoegd. Dat is de uitkomst van een procedure bij de Kamer voor de Binnenvisserij die HSV De Reiger uit Vianen heeft gevoerd.

Op het betreffende deel van de Lek heeft beroepsvisser Klop het heerlijk visrecht. Via een huurovereenkomst met HSV De Reiger werd dit deel van de rivier vervolgens ingebracht in de VISpas.

Deze huurovereenkomst liep tot eind 2009 en werd vervolgens door Klop opgezegd omdat hij zijn handen vrij wilde hebben om hier zelf te vissen en losse vergunningen te verkopen. De Reiger zou een machtiging krijgen zodat haar leden er konden blijven vissen, maar het water mocht niet in de Landelijke Lijst komen te staan. Zekerheidshalve is dit deel van de Lek toentertijd uit de lijst voor 2010, 2011 en 2012 gehaald.

Maar tegelijkertijd heeft HSV De Reiger samen met Sportvisserij Nederland bij de Kamer voor de Binnenvisserij verlenging van de bestaande huurovereenkomst aangevraagd.

Verlenging tot 2017

De Kamer heeft vervolgens beide partijen gehoord, de overeenkomst met vijftien maanden verlengd (tot 30 april 2011) en opdracht gegeven om in die periode te overleggen om te proberen tot overeenstemming te komen. Dat is ondanks een prettig en constructief verlopen overleg echter niet gelukt. De landelijk inbreng was daarbij het breekpunt. De sportvisserij wilde dit per se wel, Klop pertinent niet. Daarop heeft de georganiseerde hengelsport opnieuw om verlening van de huurovereenkomst gevraagd.

De Kamer heeft onlangs besloten om de overeenkomst met zes jaar te verlengen tot 30 april 2017, waarbij HSV De Reiger het recht heeft dit water op te nemen in de Landelijke en Federatieve Lijsten van Viswateren. Belangrijke argumenten hierbij waren het tegengaan van versnippering van visrechten, een daardoor gemakkelijkere handhaving en het overheidsbeleid om zoveel mogelijk water in de VISpas op te nemen. In de overeenkomst is opgenomen dat er per visdag maar twee in plaats van vijf snoekbaarzen mogen worden meegenomen en de minimummaat is verhoogd naar 50 cm. Die geldt ook voor Klop als hij in het betreffende water op snoekbaars vist.

-> Meer over de Lijsten van viswateren, behorende bij de VISpas.

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.