Vis & water

Snoekjes in de kinderkamer (video)

8195
09 jun 2011

Periodiek overstroomde, begroeide oevers en oeverlanden zijn een favoriet paai- en opgroeigebied voor de snoek. Over het ruimtelijk gebruik van deze gebieden door kleine snoekjes is echter nog niet veel bekend. Een vraag hierbij is ook hoe de visjes omgaan met het geleidelijk opdrogen van dit leefgebied, als het waterpeil verder in het voorjaar daalt.

Om hierover meer aan de weet te komen, werden in een opgroeigebied 192 snoekjes voorzien van een minitransponder en gevolgd. Hierbij werd het gebied onderverdeeld in cellen van 4 x 5 meter en werden bewegingen en aanwezigheid van de snoekjes geregistreerd. 66 exemplaren bleken over een langere periode goed te kunnen worden gevolgd. Gemiddeld legden deze vissen 8 meter per dag af. In de periode van onderzoek gebeurde dit in een gebiedje met een gemiddelde straal van circa 14 meter. De snoekjes bleken in aantallen niet evenredig over het gebied verspreid. Het verspreidingspatroon had de vorm van een lapjesdeken, met gebiedjes met relatief veel en weinig snoekjes.

Binnen de cellen werden vooral de diepere delen bewoond, de hoeveelheid vegetatie bleek hierbij geen effect te hebben. Waarschijnlijk stimuleert het dalende waterpeil dit gedrag. De onderzoekers suggereren dat het gesignaleerde gedrag en het ruimtelijk gebruik wel predatie en kannibalisme kunnen stimuleren. De resultaten kunnen van belang zijn voor uitzettingsprogramma’s en het inrichten van oeverland als paai- en opgroeigebied voor snoek. Een afwisseling van ondiepe en diepere delen die met elkaar zijn verbonden verdient aanbeveling.

Bron: Cucherousset, J. et. al. (2009). Spatial behaviour of young-of-the-year northern pike (Esox lucius L.) in a temporarily flooded nursery area. Ecol. Freshw. Fish. 18: 314 -322.

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.