Vis & water

EU wil einde aan overbevissing (video)

7673
14 jul 2011

BRUSSEL - Europese vissers moeten duurzamer gaan werken. Er moet een einde komen aan overbevissing. Ook mogen vissers voortaan geen vis meer overboord kieperen die niet gewenst is.

Dat staat in voorstellen van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, over het visserijbeleid de komende jaren.

''Ons huidige systeem is niet duurzaam. Structurele hervormingen zijn noodzakelijk om onze visbestanden niet te verliezen'', aldus commissaris Maria Damanaki (Visserij) woensdag bij de presentatie van de plannen.

Kweekvis

Vissers gooien vissen terug, soms tot 60 procent van de vangst, omdat ze die exemplaren niet willen vangen of mogen vangen. Brussel vindt dat alle vis voortaan aan land moet worden gebracht en daar moet worden verrekend met de vangstquota.


Video over zogenaamde 'discards'

In de strijd tegen overbevissing stelt Damanaki dat er ook een cruciale rol is weggelegd voor kweekvis als alternatief voor wilde vis. De commissie streeft ernaar dat tegen 2015 alle visbestanden duurzaam op peil zijn.

Duidelijker

De commissie wil ook dat het voor de consument duidelijker wordt waar de vis gevangen is. Verder moet het mogelijk worden dat vissers onderling hun vangstquota verkopen. ,,Deze aanpak zal resulteren in hogere opbrengsten, een gezond milieu en een continu aanbod aan visserijproducten.

Een geslaagde hervorming zal de vissers en de kustgemeenschappen op lange termijn ten goede komen'', stelde Damanaki.

Overleven

De commissie hoopt dat het vernieuwde gemeenschappelijke visserijbeleid op 1 januari 2013 kan ingaan. De EU-lidstaten en het Europees Parlement moeten zich nog over de plannen buigen.

Op dit moment wordt 75 procent van de Europese visbestanden overbevist. Bij een derde van de bestanden is de situatie verontrustend, aldus de commissie. Daarnaast is de EU voor twee derde van zijn vraag naar vis afhankelijk van import.

Veel Europese vissersvloten kunnen alleen overleven dankzij subsidies.

Vangstquota

De commissie wil ook dat het voor de consument duidelijker wordt waar de vis gevangen is. Verder moet het mogelijk worden dat vissers onderling hun vangstquota verkopen.

De commissie hoopt dat het vernieuwde visserijbeleid op 1 januari 2013 kan ingaan. De EU-lidstaten en het Europees Parlement moeten zich nog over de plannen buigen.

Productschap Vis

Vanuit Nederlands perspectief is er geen noodzaak tot hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid. Met de visbestanden die voor Nederland belangrijk zijn, zoals schol, haring, makreel en horsmakreel gaat het goed.

Het beheer van deze bestanden is prima op orde. Meer besluitvorming op regionaal niveau, in plaats van alles vanuit Brussel regelen, zou de inzet moeten zijn.''

GroenLinks

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout verwelkomt de voorstellen om overbevissing tegen te gaan. "Zoals het plan om quota direct voor de langere termijn vast te stellen op basis van wetenschappelijke inzichten en niet op basis van de economische belangen van lidstaten. Ik vind het echter een gevaarlijk idee om een marktsysteem op te zetten om te bepalen wie het recht heeft om te vissen. De zee en haar vissen zijn geen marktgoederen, maar behoren tot het natuurlijk kapitaal van de wereld."

D66

D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy stelt dat er radicale hervormingen in het Europese visserijbeleid nodig zijn om ervoor te zorgen dat er over tien jaar überhaupt nog vis op het bord ligt.

"Gebeurt er niets, dan loopt er straks in Nederlandse vissersdorpen als Urk of Katwijk geen visser meer rond. Met een beetje politieke wil kunnen we nu maatregelen nemen. De sector zal zich hevig verzetten, want het betekent een fors verlies aan banen. Maar als we niets doen, is de visserij ten dode opgeschreven."

Milieubeweging

Greenpeace, stichting De Noordzee, OCEAN2012 en Vogelbescherming Nederland laten in een gezamelijke verklaring weten: ''De voor Nederlandse vissers belangrijke soorten schol en haring floreren nu dankzij meerjarige beheerplannen. Deze situatie is helaas niet representatief voor de overige soorten in de Noordzee, zoals kabeljauw, wijting, haai en rog, en voor de situatie in andere Europese zeeën. Het voorstel pakt de enorme visserijcapaciteit in Europa niet goed genoeg aan en zal geen einde maken aan overbevissing.''

Wereld Natuur Fonds

Het Wereld Natuur Fonds: ,,Overal ter wereld hebben visbestanden te lijden, maar de situatie in Europa is bijzonder ernstig. Meer dan 70 procent van de beoordeelde visbestanden wordt overbevist. De Noordzee levert nog slechts 20 procent van de kabeljauw, schol en tong in vergelijking met 25 jaar geleden. Het goede nieuws is dat meerjarenplannen nodig zijn om overbevissing tegen te gaan, maar een visie op verantwoordelijkheden en een tijdpad ontbreken.''

Bron: ANP

Lees ook:

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.