Vis & water

Natuurmonumenten maakt bezwaar tegen uitstel waterkwaliteitverbetering

6390
02 aug 2012

Natuurmonumenten heeft met Staatsbosbeheer, De 12Landschappen en de Natuur en Milieufederaties eind juli bezwaar gemaakt tegen de plannen van het demissionaire kabinet-Rutte om omvangrijke bezuinigingen door te voeren op de waterkwaliteitsprogramma’s voor de rivieren, Waddenzee, IJsselmeer en de Deltawateren.

Gevolg van de plannen is dat het nog minstens zes jaar duurt voordat wordt begonnen met het herstel van zeegrasvelden in de zoute wateren en de aanleg van tientallen kilometers natuurvriendelijke oevers langs rivieren en kanalen. Bovendien moeten otter en zalm nog jaren wachten op opheffing van tientallen migratiebarrières.

Uitstel wordt afstel

Tijdens de zomervakantie ligt het bezuinigingsplan, de ontwerp-herziening van het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (PDF), voor inspraak ter visie. Daarmee formaliseert het kabinet-Rutte bezuinigingen op de waterkwaliteitsverbetering van de rijkswateren. Tot en met 2015 wordt bijna de helft van de maatregelen uitgesteld. In de praktijk is de bijbehorende 150 miljoen euro geschrapt. Sterker, ook het waterkwaliteitsbudget van het rijk voor de jaren na 2015 is nagenoeg verdampt. Als een nieuwe regering dit niet corrigeert komt het forse uitstel neer op afstel.

Domper voor waterdieren

Dit is niet alleen slecht nieuws voor waterplanten, vissen, otters en andere waterdieren, maar ook voor het vestigingsklimaat van Nederland-Waterland. Ook voor waterrecreanten, sport- en beroepsvissers is dit een domper. Bovendien zijn de plannen in strijd met de Europese Kaderrichtlijn Water. Die verplicht alle Europese landen in gelijke mate de waterkwaliteit te verbeteren.

Politiek signaal

Het kabinet beroept zich op de mogelijkheid om bij ‘disproportionele kosten’ een tandje terug te nemen. Omdat de bezuinigingen op de waterkwaliteit verhoudingsgewijs het zesvoudige van de totale bezuinigingsopgave van het kabinet Rutte zijn, lijkt hier eerder sprake van een politiek signaal. De Europese Commissie heeft herhaaldelijk gezegd dat dergelijke bezuinigingen geen acceptabele reden voor uitstel zijn, en al helemaal niet voor afstel.

Bron: Natuurmonumenten.nl

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.