Vis & water

IJs en sneeuw: wintersterfte dreigt!

8909
15 jan 2013

In een toenemend aantal wateren kan tijdens deze winterse periode vissterfte optreden. De omvang hiervan kan per water aanzienlijk zijn en tot de dood van duizenden vissen leiden. Sportvisserij Nederland doet daarom een dringende oproep aan gemeenten en waterschappen om waar nodig in actie te komen.

Het betreft vooral kleine(re), vaak afgesloten ondiepe wateren. De oorzaak van deze sterftes is een langdurige ijsbedekking. Wintersterftes treden vooral op wanneer er veel sneeuw op het ijs ligt. Door de sneeuwbedekking dringt er geen licht door in het water en wordt er geen zuurstof meer geproduceerd. Door afbraakprocessen en zuurstofverbruik door vissen verdwijnt de nog aanwezige hoeveelheid zuurstof en worden voor vis giftige stoffen gevormd.

Natuurlijk verschijnsel met risico's

Wintersterfte is in principe een natuurlijk verschijnsel, waarbij een deel van de visstand dood gaat. Ten gevolge van achterstallig baggeronderhoud kunnen zich echter zeer ernstige sterftes voordoen waarbij (nagenoeg) alle vissen doodgaan. Dergelijke vissterftes leiden afgezien van dierenleed tot overlast en ernstige schade aan de ecologische kwaliteit van het betreffende water.

Hoe te handelen

Vanuit haar betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid voor een gezonde visstand adviseert Sportvisserij Nederland de 900 aangesloten hengelsportverenigingen hoe te handelen bij wintersterfte (zie onderaan dit bericht). Daarnaast verzoekt Sportvisserij Nederland waterschappen en gemeenten dringend om vissterftes waar mogelijk te voorkomen en de gevolgen hiervan te beperken.

Voorkomen beter dan genezen

Voorkomen is echter beter dan genezen. Wintersterfte kan structureel worden tegengegaan door regelmatig te baggeren, diepere overwinteringsplekken aan te leggen en eventueel aanwezige lozingen en riooloverstorten te saneren.

-> Meer over wintersterfte

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.