Vis & water

Dioxines in aal anno 2013

7971
29 okt 2013

Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijkstra heeft onlangs de Tweede Kamer geïnformeerd over recent onderzoek naar de verontreinigingen van aal met dioxines en PCB’s in de Nederlandse binnenwateren. Hierbij is niet alleen gekeken naar de gesloten gebieden, maar is ook aal van een aantal andere locaties onderzocht.

Naar aanleiding van het onderzoek naar verontreinigingen in aal zijn in het kader van de volksgezondheid in 2011 gebieden afgesloten voor de vangst van aal en wolhandkrab. Door het instellen van een vangstverbod in deze gebieden heeft de overheid het gezondheidsrisico voor de consument bij het eten van vervuilde aal (en wolhandkrab) beperkt.

Uit de meest recente onderzoeksresultaten blijkt dat de situatie omtrent de vervuiling van de aal de afgelopen jaren niet wezenlijk is veranderd. Het overgrote deel van de marktwaardige aal in de gesloten gebieden (87%) voldoet niet aan de voedselveiligheidsnorm. De staatssecretaris ziet dan ook geen reden om het vangstverbod aan te passen.

Meer vervuilde locaties

Op enkele onderzochte locaties buiten het gesloten gebied zijn normoverschrijdende waarden gevonden in de gevangen aal. Dit betreft het Amsterdam-Rijnkanaal, de Amstel, het Kanaal Gent- Terneuzen en het IJsselmeer nabij de Ketelbrug. De in deze gebieden gevangen aal mag nog wel voor consumptie op de markt worden gebracht, maar bevat dus (veel) meer dioxines en PCB’s dan volgens de Europese normen is toegestaan.

Staatssecretaris Dijkstra: “Omdat ik mij niet wil baseren op eenmalige resultaten, zullen in 2013 op deze locaties nieuwe monsters worden genomen en geanalyseerd. Ik verwacht de resultaten hiervan begin 2014 te ontvangen.” Het onderzoek benadrukt echter dat het consumeren van in het wild gevangen aal sterk af te raden is.

Bron: Hét Visblad nov. 2013

Lees ook:

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.