Vis & water

Limburgse water parel

8350
05 feb 2014

De Geul is een uniek beeksysteem met zeldzame vissoorten zoals de beekdonderpad, en een gebiedseigen forellenbestand. Om deze te behouden voor de toekomst is de VBC gestart met een visplan 2016. Dit in nauwe samenwerking met Sportvisserij Nederland en met steun van de International Federation of Fly Fishers (IFF).

De Stichting VBC Geul & Zijbeken is gestart met het schrijven van een nieuw Visstandbeheerplan Geul & Zijbeken voor de periode 2016-2025. Het plan streeft naar de uitbreiding en duurzame instandhouding van de Natura 2000 doelsoorten beekprik en beekdonderpad, in combinatie met het herstel van natuurlijke en duurzame populaties zalmachtigen. Om dit te kunnen realiseren wordt gestreefd naar een meerjarig project. Gestart wordt met een haalbaarheidsstudie in 2014.

Als waterbeheerder is het Waterschap Roer & Overmaas samen met de VBC Geul & Zijbeken opdrachtgever en zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor het eindresultaat. Ook provincie Limburg wordt betrokken in het project omdat de Geul Natura 2000 gebied is. Sportvisserij Nederland sponsort het project en brengt kennis en kunde in op het gebied van cursussen zoals electrisch vissen en het schrijven van beheerplannen. De ecologische inbreng voor het plan zal worden verzorgd door ecologisch adviesbureau Natuurbalans Limes Divergens.

Daarnaast vindt er sponsoring plaats vanuit De International Federation of Fly Fishers(IFFF). De IFFF is een stichting met zijn zetel in Livingston Montana in de Verenigde Staten. Het doel van de stichting is subsidies te verstrekken aan onderzoek en habitat herstel projecten voor zalmachtigen. Daarnaast ondersteunen zij vliegvissers wereldwijd bij het geven van bind- en werpcursussen tot het beschermen van de leefgebieden van zalmachtigen. De doelstelling van het nieuwe visstandbeheerplan past helemaal in hun opzet en daarom hebben zij besloten het plan te sponsoren. Meer informatie over deze stichting is te vinden op : fedflyfishers.org

 

 


Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.