Vis & water

Windturbineparken brengen recreatievaart in gevaar

5673
25 feb 2014

De voorgenomen bouw van grote windturbineparken op de Noordzee levert ernstige veiligheidsrisico’s op voor de recreatievaart. De Nederlandse overheid houdt de windturbineparken gesloten waardoor de recreatievaart wordt gedwongen om in de nabijheid van de grote zeevaart te varen.

Het Watersportverbond, het Platform Waterrecreatie en de vereniging voor de beroepschartervaart (BBZ) hebben gezamenlijk hun zorgen geuit en oplossingen aangedragen om de veiligheid te borgen.

Volgens de huidige regelgeving zijn de windturbineparken niet doorvaarbaar. Tijdens het watersportseizoen varen vele duizenden zeegaande zeiljachten, motorjachten, sportvisboten en zeilcharters op de Noordzee. Door het verkleinen van het vaargebied worden zij gedwongen te varen in de nabijheid van grote zeevarende schepen en worden direct geconfronteerd met verhoogde veiligheidsrisico’s.

Het Watersportverbond, het Platform Waterrecreatie en BBZ, gesteund door Sportvisserij Nederland (pdf) en HISWA vereniging, pleiten voor aanpassing van de regelgeving zodat de windturbineparken doorvaarbaar worden. Hierbij kijken zij onder andere naar goede voorbeelden in het buitenland. Zo is op het Britse deel van de Noordzee doorvaart in het belang van de veilige vaart toegestaan voor vaartuigen tot 24 m. Ook in Denemarken en Duitsland is het toegestaan om tussen de windmolens te varen.

Top- en wedstrijdzeillocaties behouden

Het plaatsen van windturbineparken binnen in de buurt van Scheveningen, heeft mogelijk een negatief effect op de wedstrijdbanen in de buurt van de Scheveningse haven. Dit is nagenoeg de enige plek langs de Nederlandse Kust waar internationale wedstrijden zoals WK’s en de North Sea Regatta worden gehouden. Dit is ook de plek waar de Delta Lloyd Kern- en talentploeg getraind wordt.

Ontwerp-rijksstructuurvisie Windenergie op zee

In het kader van de ‘Ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op zee’ en de ‘Haalbaarheidsstudie Windenergieparken binnen de 12-mijls zone’ hebben genoemde organisaties hun zienswijze ingediend bij het centrum publieksparticipatie en ook rechtstreeks kenbaar gemaakt bij betrokken ambtelijke diensten, politieke vertegenwoordigers en private partijen. In de ‘position paper’ wordt nader ingegaan op de risico’s en worden adequate oplossingen aangedragen.

Bron: Watersportverbond

Lees ook:

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.