Vis & water

Bijzondere vangst

9117
06 jun 2014

Het Waterschap Roer en Overmaas heeft in 2008 een vispassage bij de Roer in Roermond in gebruik genomen. De vispassage wordt sinds de ingebruikname intensief gemonitord door medewerkers van het Waterschap en vrijwilligers van VBC Roerdal.

Vlak na de ingebruikname passeerden al zalmen en zeeforellen, een bemoedigend resultaat! De monitoring levert vaak bijzondere gegevens op, grote serpelingen en kleine zalmsmolts in de winter in de aalfuik, om maar wat te noemen.

Vorige week werd er een klein superslank visje gevangen in de smoltvang. De smoltvang is een vangconstructie voor oppervlakkig zwemmende visjes, zoals zalmsmolts, die in het voorjaar (april/mei) naar zee trekken.

Omdat het gevonden visje een vetvin had, werd in eerste instantie gedacht aan een spiering, maar dit zou niet kloppen met de tijd van migratie en de spiering komt momenteel door verstuwing niet meer voor in dit deel van de Maas. Spieringen wordt zeer regelmatig gevangen tot aan de stuw van Linne. Spiering is nog nooit in de Roer aangetroffen, maar de soort zal ongetwijfeld, gezien de aanwezigheid in de zandmaas, wel een keer in de Roer opduiken.

Grote marene

In Duitsland is succesvol houting uitgezet in het Rijnsysteem, dus werd al snel gedacht aan een houting. Maar de projectleider van het houtingprogramma kwam tot de conclusie dat het mogelijk een grote marene was, hoewel de benaming "grote" een beetje overdreven is voor dit visje van 7 centimeter.

De VBC Roerdal wendde al aan haar contacten in Duitsland aan om te achterhalen of in het bovenloopsysteem van de Roer ooit Grote marene-achtige vissen werden uitgezet. Na lang zoeken bleek het volgende:

Ooit werden in de Laachersee, een diep kratermeer in Rijnland-Palts marenen uitgezet behorende tot de soort Coregonus wartmanni. C. wartmanni komt oorspronkelijk voor in het Bodenmeer. Vanuit de de Laachersee werden tussen 1976 en 1986 in totaal meer dan 7 miljoen broedjes uitgezet in de Rursee. De Rursee is een stuwmeer in de Duitse Eifel, in de bovenloop van de Roer.Jarenlang was deze uitzetting nauwelijks succesvol, maar de laatste jaren worden grote marenen gevangen.

De soort lijkt zich in de Rursee succesvol voort te planten. Een van de nakomelingen is stroomafwaarts gezwommen en werd ca 120 km benedenstrooms van de Rursee in Roermond gevangen. Weer een bijzondere vangst in het Roersysteem. Inmiddels zijn de afgelopen jaren in totaal al 52 soorten gevangen!

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.