Vis & water

IJsselmeerplan Dijksma: alleen maar verliezers!

9414
04 jun 2014

Sportvisserij Nederland heeft vol ongeloof en ongelofelijk teleurgesteld kennisgenomen van de brief van staatssecretaris Dijksma (PvdA) over het IJsselmeer aan de Tweede Kamer. De wederom 'last minute' brief van de staatssecretaris is ongehoord en onbegrijpelijk en is volstrekt niet serieus te nemen.

Staatssecretaris Sharon Dijksma wast haar handen in onschuld, schoffeert alle betrokken partijen en probeert er zelf zo gunstig mogelijk van af te komen. Ieder vertrouwen en draagvlak voor een goede oplossing gaat hiermee verloren. Het ministerie neemt al jaren geen enkele verantwoordelijkheid, waardoor het zo ver heeft kunnen komen en alle betrokkenen de dupe zijn.

Geen herstel visstand

Ondanks alle adviezen en onderzoeken incl. het masterplan Toekomst IJsselmeer – waaraan ruim een jaar door alle betrokkenen incl. het ministerie is gewerkt – doet de staatssecretaris helemaal niets aan het herstel van de visstand en natuur in het IJsselmeer. Haar voorstel is veel te weinig en volstrekt niet onderbouwd!

Een reductie van de visserij met 85% leidt pas tot een 'stand still', laat staan herstel. Het voorstel van de staatssecretaris betekent verlies voor iedereen: voor de visstand, vogels, natuur, beroepsvisserij en sportvisserij én nog meer ellende en procedures. Economisch wordt het een drama, daar waar we gezamenlijk de grote potentie van het IJsselmeer juist zouden moeten benutten. Robuuste natuur biedt kansen voor de economie. De staatssecretaris haalt haar eigen natuurbeleid hiermee onderuit.

Beperkt budget nodig

Herstel en ontwikkeling vereisen het stopzetten van de beroepsvisserij op schubvis (onttrekking) voor minimaal drie jaar en reorganisatie (dus niet de visserij op aal of wolhandkrab). Dit vergt een budget van 3,5 à 4 miljoen euro om het op een goede en efficiënte manier te kunnen doen. Door partijen is al 2,25 miljoen euro bijeengebracht. Met een beetje creativiteit moet het lukken om ook het restant bijeen te brengen. Dit geld is niet bedoeld voor uitkoop of sanering, maar voor natuurherstel, kaderrichtlijn water, transitie, nadeelcompensatie, onteigening en economische stimulering.

Het gaat om een kans, iedereen stond er achter, toonde ambitie en wilde zijn verantwoordelijkheid nemen. Sportvisserij Nederland rekent op steun van de Tweede Kamer voor het Masterplan Toekomst IJsselmeer dat is opgesteld door de provincies Friesland, Flevoland, Noord-Holland, de ministeries van EZ en I&M, de producentenorganisatie IJsselmeervissers, Vogelbescherming Nederland, stichting Het Blauwe Hart en Sportvisserij Nederland.

Bijlagen:

Brief staatssecretaris Dijksma (.pdf)
Voorstel partijen IJsselmeer aan de staatssecretaris (.doc)

Lees ook:

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.