Vis & water

Zeebaarsbeheer: Nederland neemt beschermingsmaatregelen

7689
13 jun 2014

Vlak voor het visserijoverleg in de Tweede Kamer op 6 juni j.l. kwam EZ Staatssecretaris Dijksma met een brief met daarin beheermaatregelen voor zeebaars.

De brief van de minister is hier te downloaden (pdf). Naast diverse beperkingen voor beroepsmatige visserij op zeebaars is ook de minimummaat voor sportvissers verhoogd. De baglimit wordt eveneens in stand gehouden. Letterlijk luidt het maatregelenpakket als volgt:

  1. Uitfaseren spanvisserij voor zeebaars. Visserij met bodemspannetten zal niet worden toegestaan in het Oostelijk Kanaal van september - december 2014.
  2. Een maandelijkse beperking van de aanvoer van zeebaars van 5.000 kg per vaartuig. Voor de kleinschalige ambachtelijke kustvisserij langs de Noordzee kust en in kustwateren geldt een beperking op de aanvoer van zeebaars van 5.000 kg per jaar per vaartuig. Deze hoeveelheden zijn niet overdraagbaar.
  3. Een verhoging van de minimum aanlandingsmaat van 36 cm tot 42 cm voor recreatieve en professionele handlijnvissers. Vissen kleiner dan 42 cm moeten worden teruggezet.
  4. Een ring om de vloot van handlijnvissers die vist op zeebaars. Het aantal wordt beperkt tot het aantal actieve zeebaarsvissers op verzendingsdatum van de brief van 6 juni.
  5. Het in stand houden van een ‘bag limit’ van 20 kg of 25 exemplaren van kabeljauw en zeebaars voor recreatieve vissers.
  6. Alle vangsten inclusief de teruggooi moeten geregistreerd worden.

De maatregelen zullen de komende weken juridisch worden geborgd. Voor de hengel visserij (sport en beroep) betekent dit dat de lange verwachte maatverhoging naar 42 cm heel snel van kracht zal zijn. Datzelfde zal gelden voor de overige meer op de beroepsvisserij gerichte maatregelen.

Inhaalslag

De Staatssecretaris heeft hiermee een belangrijk deel van het wensenpakket van Sportvisserij Nederland en een aantal andere organisaties, actief in het zeebaarsbeheer (VBHL, Stichting Noordzee) ingelost. De maatregelen gelden voor Nederland en hiermee heeft Nederland een inhaalslag gepleegd ten opzichte van andere EU landen waar deze of vergelijkbare maatregelen al golden.

De komende maanden zal opnieuw tussen diverse Europese landen worden gesproken over zeebaarsbeheer. De European Anglers Alliance heeft druk op de zeebaars ketel gezet met het uitbrengen van de position paper “Sea bass under threat! EAA solutions” (pdf), die 13 juni 2014 op de EFTEX werd gepresenteerd aan de internationale sportvisserij handel.

Minimaal 200 miljoen

Het belang van de zeebaars voor de sportvisserij in Europa en voor Nederland is zeer groot. Twee miljoen hengelaars in West Europa vissen op zeebaars. Het is een iconische soort die zorgt voor avontuur en kwaliteit in de sportvisserijsector langs de Noordzeekusten van Ierland, Engeland, Frankrijk, België en Nederland.

De EAA schat dat de waarde van de sportvisserij op zeebaars minimaal 200 miljoen bedraagt. Wat dat zeebaarsvissen voor al die mensen die er met de hengel op uit trekken werkelijk betekent, is niet in geld uit te drukken.

Lees ook:

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.