Vis & water

Aanpak Regulering Visserij Benedenrivieren

5900
07 nov 2014

De problematiek rondom de afnemende visstand en toenemende visserijdruk in het Benedenrivierengebied stond centraal op de bijeenkomst die Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Zuidwest Nederland op 5 november in Made organiseerden. Sportvissers, hengelsportverenigingen, specialistische sportvisorganisaties, winkeliers, visgidsen en de Nederlandse sportvispers waren hiervoor uitgenodigd én in groten getale aanwezig.

Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Zuidwest Nederland willen absoluut voorkomen dat in het Benedenrivierengebied dezelfde situatie gaat ontstaan als in het IJsselmeer. Daarom heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland bij de Kamer voor de Binnenvisserij een onderbouwd bezwaar ingediend tegen de door het ministerie van Economische Zaken voorgenomen uitgifte van een zegenvergunning voor de visserij op pootvis (blankvoorn en brasem) in het Haringvliet.

Foto: Rudy van Duijnhoven Beet

BEZWAAR INGEDIEND
Wim de Vries, directeur van Sportvisserij Zuidwest Nederland, lichtte toe dat de vergunning onvoldoende voorwaarden bevat voor een duurzame visserij. Zo ontbreekt het aan een maximaal quotum. Het bezwaar wordt op 12 december behandeld door de Kamer van de Binnenvisserij, waarna binnen zes weken de uitspraak volgt. Overigens heeft de Kamer voor de Binnenvisserij eerder al laten weten dat de vangstquota gemaximeerd moeten worden. Vanuit de sportvisserij zijn op basis van onderzoek en wetenschappelijke methoden berekeningen aangeleverd als voorstel voor quotering.

BETERE REGULERING
In aanvulling op het ingediende bezwaar willen Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Zuidwest Nederland voor half december een stevig overleg met het ministerie over de noodzaak van een betere regulering van de beroepsvisserij. Een belangrijk agendapunt daarbij wordt het nut en de noodzaak van visserij op pootvis. De uitgifte van toestemmingen hiervoor dateert immers uit een grijs verleden. De sportvisserij stelt zich hierbij ook op het standpunt dat vissoorten als snoek, baars, snoekbaars, karper en andere schubvis dan brasem en blankvoorn niet als pootvis kunnen worden aangemerkt, aangezien ze dat in het verleden ook niet waren.

VBC BIJEENKOMST
Ook zal op 9 december 2014 de VBC (in oprichting) voor het Benedenrivierengebied bijeen worden geroepen door Sportvisserij Zuidwest Nederland. De heer A. van der Waal, vice-voorzitter van de Combinatie van beroepsvissers, heeft hieraan zijn medewerking toegezegd. Positief is bovendien dat Sportvisserij Zuidwest Nederland recent benaderd is door een beroepsvisser om rond de tafel te gaan zitten. Ontwikkelingen die mede te danken zijn aan de aandacht die sportvissend Nederland de laatste tijd gegeven heeft aan de problematiek in het Benedenrivierengebied.

VISPLAN 2.0
Sportvisserij Nederland presenteerde tevens de aanpak om te komen tot een concept-Visplan 2.0. Hierin wordt vanuit de sportvisserij de inhoud van een duurzaam beheer uitgewerkt. Dit visplan wordt onderbouwd met actuele en betrouwbare visstand onderzoekgegevens van onder meer onderzoeksinstituut IMARES. Voor het rekenwerk om tot een duurzame visstand en een gereguleerd visserijbeheer te komen, worden door Sportvisserij Nederland in de visserijwetenschap geaccepteerde methoden toegepast. Daarnaast vormen de voorwaarden uit de Kaderrichtlijn Water en het Natura2000 beheerplan het fundament en de toets op dit Visplan 2.0. Het visplan zal ook de registratie van vangsten, controle, handhaving en sanctionering behandelen. De inzet is vervolgens om het overleg met het ministerie, de beroepsvisserij, Rijkswatertaat en Staatsbosbeheer aan te gaan, met als doel om ook hun handtekening onder het visplan te krijgen. Het streven is dit medio 2015 geregeld te hebben, zodat de schriftelijke toestemmingen vanaf 2016 voldoende voorwaarden bevatten.

COMMUNICATIE
Fred Bloot, adjunct directeur van Sportvisserij Nederland, benadrukte dat we in dit dossier altijd het doel – een goede visstand voor sportvissers – voor ogen moeten houden. Ook in de communicatie rondom dit thema. Het demoniseren van bepaalde visserijbedrijven c.q. personen past daar niet in. Dat is voor niemand goed en ligt politiek uitermate gevoelig. Aan sportvissers en media wordt gevraagd om hier rekening mee te houden. Misstanden en stroperij moeten natuurlijk altijd meteen gemeld worden bij Sportvisserij Zuidwest Nederland. Zij kunnen hier dan hun BOA’s op afsturen. Het belangrijkste is dat we ons richten op het ministerie van Economische Zaken, want dit levert voortdurend ‘broddelwerk’ als het gaat om de uitgifte van toestemming aan beroepsvissers.

Na afloop van het constructief verlopen overleg, iedereen kon zich vinden in de aanpak van Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Zuidwest Nederland, werd afgesproken om vaker bij elkaar te komen over de zaken die spelen in dit aantrekkelijke en belangrijke sportvisgebied.

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide