Vis & water

Vissennetwerk over vismigratie en evaluatie voorzieningen

4503
04 dec 2014

Donderdag 27 november vond een Vissennetwerkbijeenkomst plaats in de hogeschool Van Hall Larenstein in Velp met een aantal presentaties vanuit diverse organisaties.

Twee adviesbureaus presenteerden hun bevindingen met de monitoring van vispassages.
Lang niet alle vispassages blijken goed te functioneren. Adequaat beheer en onderhoud is essentieel. Monitoring is belangrijk voor de beoordeling van vispassages en voor het geven van adviezen te verbetering.
Visadvies lichtte twee nieuwe monitoringstechnieken toe: telemetrie met PIT-tags (Passive Integrated Transponder) en de Fishcounter. De efficiëntie van een vispassage alleen goed te bepalen als behalve de vis die passeert ook het aanbod wordt gemonitord.
Er is al veel bekend over het functioneren van De Witvispassage en De Wit sluispassage. Elke vispassage en elke monitoringsmethode heeft zijn zwaktes, daarmee moeten we wel rekening houden, stelde Peter Heuts van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Henk Mensinga van de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe, hield samen met Jasper Schut van Waterschap Noorderzijlvest een pleidooi voor meer samenwerking en partnerschap. Dit illustreerden zij aan de hand van project herintroductie van de zeeforel
in het Lauwersmeer. Een project met een positieve uitstraling naar de recreatiesector, de sportvisserij en de natuur.
De film ´Ik wil alleen maar zwemmen´, van Leontine van de Stadt maakte iedereen die nog niet was, alsnog enthousiast voor de vissen.

RAVON presenteerde uitkomsten van een onderzoek naar het migratiegedrag van de grote modderkruiper. Aan de hand van een merkexperiment kwam naar voren dat er grote sterfte van grote modderkruipers optreedt als gevolg van rigoureuze schoning en predatie bij droogval. Sleutel voor een beter beheer ligt bij natuurlijk peilbeheer.

Het was een informatieve bijeenkomst met veel nieuwe onderzoeksresultaten en een goede uitwisseling van kennis en ideeën om verder te gaan met dit onderwerp.

Voor het hele verslag lezen klik hier.
Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.