Vis & water

Verslag Sportconventie en ALV NOC*NSF (video)

3612
25 mei 2017

Sport en congrescentrum Papendal was op 15 mei 2017 het inspirerende decor voor de eerste NL Sportconventie. Op deze zeer geslaagde bijeenkomst voor alle bestuurders, medewerkers van de Nederlandse sportbonden en van vele andere organisaties met een sterke band met sport, werd iedereen uitgedaagd om op een verrassende en soms ongebruikelijke wijze vanuit verschillende perspectieven naar de toekomst van de sport te kijken. Sportvisserij Nederlands doet volop mee in de sport.

Meer dan 500 deelnemers, waaronder een aantal collega's van Sportvisserij Nederland en de federaties, hadden gehoor gegeven aan de oproep om naar Papendal te komen.Zij konden daar zo’n 40 verschillende workshops, inspiratiesessies, meet-ups, opentafelgesprekken, brainstorms, showcases en Q&S-sessies de recent ingezette transitie in de sport vanuit verschillende perspectieven ervaren en beleven.


Prinses Laurentien van oranje verzorgde een inspirerende sessie met een lagere schoolklas vanuit de Missing Chapter Foundation

Algemeen directeur van NOC*NSF Gerard Dielessen opende de conventie: "Het gaat goed met de Nederlandse sport. Er waren nog nooit zoveel Nederlanders aan het sporten als in het begin van dit jaar. We zijn er met zijn allen van overtuigd zijn dat we met de sport in Nederland goud in handen hebben. En daar kan heel Nederland van profiteren.

Een korte impressie, waarbij ook de sportvisserij nog eens nadrukkelijk aan bod komt:


-> Meer over de eerste Sportconventie op de website van NOC*NSF


Positieve cijfers op de ALV

NOC*NSF presenteerde maandagavond tijdens haar Algemene Vergadering positieve jaarcijfers over 2016. Waar een negatief resultaat van zes miljoen euro was begroot, eindigde de sportkoepel, vooral door extra bijdragen vanuit de Nederlandse Loterij, bijna zestien miljoen euro in de plus.

Penningmeester Annette Mosman wees op Papendal een eenmalige extra uitkering van circa 5,5 miljoen euro ten gevolge van de fusie tussen Lotto en Staatsloterij en een eerder dan in vorige jaren ontvangen bedrag van ca. dertien miljoen euro aan als voornaamste meevallers in 2016. Daarnaast bleven de kosten in lijn met de begroting en ontwikkelden onder meer de subsidies zich positief.


Voorzitter André Bolhuis opent de druk bezochte ALV

-> Lees meer over de ALV op de website van NOC*NSF

Seksuele intimidatie in de sport: Commissie De Vries

De onafhankelijke commissie onder leiding van Klaas de Vries schetste kort het groeiende besef dat misbruik en seksuele intimidatie ook in de sport plaatsvindt en dat dit de verantwoordelijken binnen de sport dwingt tot het nemen van maatregelen. Het onderzoek van de commissie moet onder meer inzicht bieden in de aard en omvang van de problematiek en zal nagaan of het huidige instrumentarium om dit tegen te gaan adequaat is. Waar nodig zal het nieuwe oplossingen moeten bieden.


Klaas de Vries (foto: Wikipedia)

Hiervoor is samenwerking nodig met andere organisaties die zich met dit maatschappelijke probleem bezig houden. En is heldere en effectieve communicatie van belang om elkaar deelgenoot te maken van kennis, betoogde De Vries. Hij riep de leden van NOC*NSF, waaronder Sportvisserij Nederland, op om prioriteit te geven aan medewerking aan het onderzoek, waarvan hij het rapport in december van dit jaar wil opleveren.

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.