Vis & water

Regioaanbod voor aanpak waterplantenoverlast

3297
04 apr 2018

De enorme groei van waterplanten in het Markermeer, het IJmeer en de Randmeren wordt aangepakt. De aanpak bestaat voor 2018 uit het maaien van de waterplanten in het Markermeer en het IJmeer (400 à 500 ha) en het uitbreiden van het maaien in het Randmeer naar ongeveer 600 ha. Ook wordt een webapp voor waterrecreanten ontwikkeld met informatie over de actuele locaties van de waterplanten. Daarbij vraagt de regio aan het Rijk te komen met aanvullende maatregelen, zoals extra recreatie-betonning en het uitdiepen van recreatievaargeulen en vaarroutes.

De provincie Noord-Holland en een vijftal waterrecreatie-partners hebben de krachten gebundeld en dit aanbod uitgewerkt om het IJsselmeergebied bereikbaar, bevaarbaar en bevisbaar te houden. Ook gemeenten en private partijen steunen het voorstel. De regio is bereid hier de komende vijf jaar € 1,25 miljoen extra in te investeren, op voorwaarde dat het Rijk ook bijdraagt aan het oplossen van de problemen.

Gedeputeerde Cees Loggen (Water): “Met de bereidheid van zoveel regionale overheden en partijen om dit lastige waterplantenprobleem samen aan te pakken, kunnen we de overlast voor waterrecreanten verminderen, de economische schade beperken en de positie van jachthavens en daaraan verbonden bedrijven verbeteren.”

Waterplantenoverlast

De waterrecreatie in het Markermeer, het IJmeer en de Randmeren heeft grote overlast van de aanhoudende groei van vooral fonteinkruid. Het vaargebied wordt beperkt doordat grote gebieden onbevaarbaar zijn en jachthavens zijn minder goed bereikbaar. De pleziervaart wijkt noodgedwongen uit naar de hoofdvaargeul voor de beroepsvaart, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Ook de hulpdiensten hebben bij reddingsacties veel hinder van de waterplanten. Daardoor is de veiligheid op het water niet goed gewaarborgd.

Blijvende oplossing

De regio vraagt het Rijk, als beheerder van deze wateren, om ook bij te dragen. Dit door de komende vijf jaar extra recreatie-betonning in het gebied aan te brengen, enkele recreatievaargeulen te creëren en de handleiding voor het maaien van waterplanten te versoepelen, zodat er meer en vaker gemaaid kan worden.

Voor een blijvende oplossing van de waterplantenoverlast zijn meer structurele maatregelen nodig. Daarom wordt ook aan het Rijk gevraagd om (op termijn) de belangrijkste vaarroutes voor de waterrecreatie en de hulpdiensten op het IJmeer, Markermeer en de Randmeren te verdiepen.

Samenwerkende partijen

Een tijdelijk werkgroep bestaande uit Coöperatie Gastvrije Randmeren, het Watersportverbond, Sportvisserij Nederland, de Platform Waterrecreatie/de Toerzeilers, Hiswa vereniging en de provincie Noord-Holland hebben dit regio-voorstel uitgewerkt. Ook de provincies Flevoland en Gelderland, gemeenten en private waterrecreatie-partijen uit het zuidelijk IJsselmeergebied steunen het voorstel.

Op BNR Nieuwsradio was onlangs een item over de waterplantenproblematiek. Daarin vertelde Cees Logge wat de plannen zijn en wat er moet gebeuren. Dit item vind je hier.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.