Vis & water

Vissen voor Verbinding: terugkeer van de zeeforel in Nederland

6646
27 nov 2018

Een betere verbinding waardoor trekvissen kunnen migreren tussen de Waddenzee, het Lauwersmeer en de achterliggende wateren. Dat is het doel van het project Vissen voor Verbinding. De terugkeer van de iconische trekvis, de zeeforel, staat centraal. Maar ook andere vissoorten profiteren zoals de paling, winde en stekelbaars.

De komende vijf jaar worden zeeforellen uitgezet, barrières in de trekroute beter passeerbaar gemaakt en wordt de waterkwaliteit verbeterd. Door tegelijkertijd een sportviseconomie te stimuleren in het gebied, verdienen de investeringen zich op termijn weer terug. Met steun van het Waddenfonds kan het project nu van start gaan.Naar Deens voorbeeld


Het herstellen van een vispopulatie en tegelijkertijd een sportviseconomie ontwikkelen, is een ongebruikelijke combinatie. In het buitenland zien we dat het werkt. Op het Deense eiland Funen wordt bijvoorbeeld het uitzetten van zeeforel, het verwijderen van barrières in de trekroute én het promoten van het gebied bij sportvissers succesvol gecombineerd.

Het resultaat na 25 jaar is een gezonde zeeforel populatie en 64.000 extra overnachtingen door sportvissers in het gebied. Hiermee worden de jaarlijkse investeringen in natuurherstel en promotie ruimschoots terugverdiend.

Zeeforel als vaandeldrager


De zeeforel is een prachtige vissoort die hoge eisen stelt aan zijn omgeving. Door de aanleg van vele sluizen en gemalen en de afsluiting van het Lauwersmeer in 1969, verdween hij uit de binnenwateren van de drie noordelijke provincies. Op het moment dat de zeeforel weer kan terugkeren, zal dat zeker het geval zijn voor heel veel andere trekvissoorten.Bijzonder aan deze populaire sportvissoort is ook dat hij terugkeert naar de beek waarin hij is geboren. Van dit ‘homing-gedrag’ wordt binnen het project dankbaar gebruikt gemaakt. Bij een succesvol herstel van de zeeforelpopulatie kan het uitzetten van jonge zeeforellen na 5-10 jaar worden beëindigd.

Een unieke samenwerking


Partners in het project zijn: Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Groningen-Drenthe en Sportvisserij Fryslân, Hogeschool Van Hall-Larenstein, de Waddenvereniging, Waterschap Noorderzijlvest, Provincie Groningen en Prolander. Op het gebied van monitoring werken de organisaties samen met het zusterproject ‘Sud Ie’, dat zich richt op het verbeteren van de populaties trekvissen in het naastgelegen Friese boezem.

Bijdrage Waddenfonds


Het Waddenfonds ondersteunt het project met een bijdrage van € 3 miljoen op een totale projectomvang van € 4,6 miljoen. De partners brengen het resterende bedrag in.

Sportvisserij


De georganiseerde sportvisserij draagt onder meer zorg voor onderzoek naar visbestanden en effecten van migratiemaatregelen, de uitzet van zeeforellen en de innovatieve monitoring ervan via E-DNA en zenders.
Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.