Vis & water

Opmars meerval in kaart gebracht

17446
08 apr 2022

De opmars van de meerval in ons land was zo’n vijftien jaar geleden reden voor Sportvisserij Nederland om een online ‘Meervalmeldpunt’ in het leven te roepen. Dit zodat de verspreiding van deze belangrijke sportvis in kaart kon worden gebracht. Onlangs zijn via dit meldpunt weer vangsten verzameld, zodat de actuele verspreiding van deze mysterieuze vis nu nóg beter op de kaart staat.

Uit het eerste rapport over de meerval in Nederland – daterend uit 2011 wat is gebaseerd op gegevens van het meldpunt, MWTL-monitoring en van RAVON – bleek dat de meervalverspreiding zich destijds concentreerde rond de grote rivieren, de Oude IJssel, het gebied rond de Haarlemmermeer en de Flevopolders. Daarbij werden de grootste concentraties meerval aangetroffen in het Benedenrivierengebied en in de Limburgse Maas.

Verspreiding zet door

Omdat de meervalvangsten onder sportvissers bleven toenemen en deze vissoort ook steeds vaker elders opdook, vond Sportvisserij Nederland het tijd voor een update van het oude rapport uit 2011. Voor de nieuwe meting werd geput uit gegevens van het vernieuwde meervalmeldpunt, MijnVISmaat en Piscaria. Daaruit bleek de opmars van de meerval overduidelijk. Waar deze vis in 2011 nog in 160 uurhokken werd gesignaleerd, zijn dat er op de nieuwe verspreidingskaart maar liefst 231.

Opvallend is ook dat de soort steeds vaker in kleinere wateren voorkomt – waarbij het niet zelden enorme exemplaren betreft – en dat de concentratie rondom Rotterdam het grootst is. De conclusie is duidelijk: de landelijke verspreiding van meerval zet door en de kans is groot dat er dit jaar weer records worden verbroken. 

Heatmap opmars meerval in kaart gebracht
De verspreiding van de meerval in Nederland gevangen in een heat map.

Meervalmeldpunt

Op de nieuwe heatmap is te zien dat de meerval vooral rond Rotterdam en de grote rivieren zijn opmars heeft gemaakt. De provincies in het Noorden blijven nog achter. In 2011 is een soortgelijk onderzoek uitgevoerd, toen de meerval in Nederland net was begonnen met zijn opmars. Destijds is er door middel van een meervalmeldpunt een inventarisatie gedaan naar de verspreiding van deze vis. Onderstaande kaart is hier het resultaat van:
Uurhokken met meervalmeldingen, meervalmeldpunt 2011

Meld jouw vangsten!

De Europese meerval (Siluris glanis) is in ons land nog steeds in opkomst. Naast de grote rivieren hebben ook kleinere watergangen, zoals kanalen en weteringen vaak een eigen meervalbestand. Sportvisserij Nederland doet onderzoek om de verspreiding van deze soort in kaart te brengen. De resultaten hiervan worden vergeleken met die van een soortgelijk onderzoek tien jaar geleden, zodat de opmars duidelijk in beeld kan worden gebracht.

Sportvissers die in ons land één of meerdere meervallen hebben gevangen, worden daarom opgeroepen deze vangsten te melden (stekken zullen niet openbaar worden gemaakt). Door mee te doen maak je bovendien kans op diverse mooie, meerval-gerelateerde prijzen. Ga snel naar het Meervalmeldpunt om jouw meervalvangsten te registreren.

Meld jouw meerval op meervalmeldpunt.nl

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.