Vis & water

Internationale werkgroep Elft

5622
16 apr 2007

Op 5 april vond de officiële start van het EU Life Project plaats in Düsseldorf. In het Löbbecke museum werd voor de eerste keer vergaderd door de Werkgroep"Maifisch", zoals de elft in het Duits heet.

In de werkgroep zijn vertegenwoordigers van Duitse sportvisserijorganisaties, de beroepsvisserij , de Duitse overheid en de stichting Wasserlauf, Cemagref (franse visonderzoekers) en Sportvisserij Nederland vertegenwoordigd. Het EU Life project heeft een looptijd van 4 jaar en loopt tot eind 2010. In deze periode worden de paaigebieden van de elft geïnventariseerd en beoordeeld op de geschiktheid voor een succesvolle paai. Daarnaast wordt gekeken wat de meest geschikte locaties in de Rijn zijn voor het uitzetten van de elftenlarven. Tegelijkertijd worden ouderdieren afgestreken en worden de larven uitgezet in de meest kansrijke delen van de Rijn.

De ouderdieren zijn afkomstig uit de rivier de Gironde/Garonne in Frankrijk. Hier bevindt zich nog een redelijk groot bestand aan elften. Ook vinden laboratoriumexperimenten plaats, waarbij onder andere wordt gekeken naar de effecten van zuiging en golfslag op de overleving van de larven. Op veel delen van de Rijn zou dit een sterke beperking kunnen zijn voor het succesvol opgroeien van de larven.

Foto: Deelnemers aan de werkgroep Maifisch tijdens de officiële start van het EU Life project

De verwachtingen voor een succesvolle herintroductie zijn erg hoog. De elft heeft een minder complexe levenscyclus dan bijvoorbeeld de zalm. Met de opening van vispassages in de hoofdstroom van de Rijn (Iffezheim en Gambsheim) komen grote delen paai- en opgroeigebieden vrij. In het project wordt ook veel aandacht besteed aan communicatie met het publiek. Meer informatie over EU Lifeprojecten is te vinden op de website http://ec.europa.eu/environment/life/home.htm.

In juni wordt een Amerikaanse onderzoeker uitgenodigd om een managementplan voor de elft op te stellen. Deze onderzoeker zal samen met de werkgroep een bezoek brengen aan diverse locaties in Duitsland en Nederland. RIZA (onderdeel Rijkswaterstaat) en Sportvisserij Nederland zullen het Nederlandse deel van het bezoek organiseren. Gedacht wordt aan een bezoek aan de Haringvlietdam, de Stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg en een bezoek aan de vistrap te Hagestein, Driel of Grave. Sportvisserij Nederland zal regelmatig op de website, via het Visblad en Visionair aandacht aan dit onderwerp besteden.

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.