Vis & water

Visionair 64, juni 2022

Vissen met cijfers 24 jun 2022 Vissen met cijfers Logboeken als basis voor visserijbeheer. Sinds 2015 zijn de IJsselmeervissers verplicht om op een gestandaardiseerde wijze hun vangsten te registreren. In deze ‘logboeken’ leggen ze per dag de ge... Leve de driedoornige stekelbaars! 24 jun 2022 Leve de driedoornige stekelbaars! Het driedoornige stekelbaarsje lijkt een onooglijk visje maar speelt in veel wateren een belangrijke rol. Qua gedrag is dit beestje ook nog eens uitstekend bestudeerd. Hoe gaat het eigenlijk met deze ... Met de stroom mee 24 jun 2022 Met de stroom mee Meestromende nevengeulen als kraamkamer voor vissen. Uiterwaarden vervullen een belangrijke functie voor de visgemeenschap in laaglandrivieren en vormen voor veel vissoorten een belangrijk paai- en... Studeren op Markermeervissen 24 jun 2022 Studeren op Markermeervissen Het Markermeer is een kunstmatig, door basaltdijken begrensd systeem met een beperkte ecologische waarde. Er zijn plannen om dat te veranderen, maar welke maatregelen zijn op welke plekken nodig en in... Na de visatlas 24 jun 2022 Na de visatlas Op weg naar een ecologisch gezonde visstand. De Nederlandse visstand gaat nog een lange periode van herstel tegemoet maar er is ook al veel bereikt – aldus twee conclusies die volgen uit de net ver... Love Hurts 24 jun 2022 Love Hurts Het is beslist niet eenvoudig om paaiende Europese meervallen voor de camera te krijgen. In feite kan het slechts één keer per jaar, wanneer het water in de oeverzone een temperatuur van 20 graden ber... Over louwen, sleien en lappers 24 jun 2022 Over louwen, sleien en lappers De rust van de visser aan de waterkant wordt, als het goed is, alleen doorbroken door het meest noodzakelijke. Zelfs voor de vraag of er behoefte aan koffie is, voldoet een vragend omhooggestoken mo... Oostvaardersplassen gereset 24 jun 2022 Oostvaardersplassen gereset Met als doel het rietmoeras te ‘resetten’ is het waterpeil van de Oostvaardersplassen tijdelijk sterk verlaagd. Om massale vissterfte daarbij te voorkomen zou een deel van de vis moeten worden overgez... Rif in de Utrechtse grachten 24 jun 2022 Rif in de Utrechtse grachten In de Utrechtse grachten – die de Vecht en Kromme Rijn met elkaar verbinden – zwemt volop winde, brasem en snoek, maar ecologisch gezien is er nog veel winst te behalen. Daarom zijn begin april in de ... Ambulance voor vissen 24 jun 2022 Ambulance voor vissen Het klimaat verandert en dat betekent dat we steeds vaker met (extreem) droge zomers te maken krijgen. Beken, sloten, vijvers en uiterwaarden vallen dan droog waardoor vissen in acute nood kunnen rake...

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.