Vis & water

Visionair 17 oktober 2010

Zijlijnen 15 okt 2010 Zijlijnen De zijlijnen van Visionair 17 gaan ondermeer over uitzetten steur noodzakelijk, het sexleven van de giebel , aalscholverperikelen Stelling: Het aanleggen van vistrappen is lang niet altijd nodig 15 okt 2010 Stelling: Het aanleggen van vistrappen is lang niet altijd nodig Ruim 25 jaar geleden riep de georganiseerde sportvisserij waterbeheerders op om wat te doen aan de vele migratiebelemmeringen voor vis. Niet alleen in de grote rivieren, maar ook in polderwateren was ... Vissen internationaal beschermd : De (on)mogelijkheid van Natura 2000 voor de bescherming van trekvissen 15 okt 2010 Vissen internationaal beschermd : De (on)mogelijkheid van Natura 2000 voor de bescherming van trekvissen Natura 2000 is het Europese netwerk van natuurgebieden en levert een belangrijke bijdrage aan het habitatbehoud en -herstel van planten en dieren. Daaronder vallen ook een dertiental vissoorten. Krij... Wat na het ijs komt, is koffiedik kijken 15 okt 2010 Wat na het ijs komt, is koffiedik kijken Opwarming, verzuring en gif. Het poolgebied op het noordelijke halfrond krijgt het flink voor de kiezen. Onder invloed van deze factoren verandert er veel, met name voor de visstand. Het is koffiedik ... Communiceren via chemische stoffen 15 okt 2010 Communiceren via chemische stoffen Feromonen spelen een belangrijke rol in de communicatie tussen dieren van dezelfde soort. Deze stoffen zetten aan tot specifiek gedrag en kunnen daarbij zelfs fysiologische veranderingen teweegbrengen... Vissen in de Biesbosch 15 okt 2010 Vissen in de Biesbosch Ten behoeve van het beheerplan N2000 voor het waterrijke natuurgebied de Biesbosch heeft Sportvisserij Nederland in samenwerking met Henrik de Nie Onderzoek, Advies & Educatie de situatie van de n... Do fish feel pain? 15 okt 2010 Do fish feel pain? Het boek ‘Do fish feel pain?’ van de Amerikaanse prof. Victoria Braithwaite heeft onlangs nogal wat opzien gebaard en ongerustheid gewekt; ook in de sportvisserij. Dat is volgens emeritus ... Visvriendelijk verontdiepen 15 okt 2010 Visvriendelijk verontdiepen Ontzanders hebben vanuit het verleden een slechte naam. Ze deden hun ding, vertrokken en lieten een tientallen meters diep gat in de grond achter dat ecologisch gezien nagenoeg dood was. Of ze stortte... Vissen is vreemd 15 okt 2010 Vissen is vreemd Vissen is in menig opzicht bijzonder, zoals iedere visserman zal beamen. Ook met het werkwoord vissen is iets aan de hand. In zijn betekenis van ‘vissen uit het water halen’, is het tameli... Atlantische kabeljauw, Gadus morhua 15 okt 2010 Atlantische kabeljauw, Gadus morhua De Atlantische kabeljauw is vermoedelijk de meest onderzochte, beschreven en besproken vissoort ter wereld. Op zich niet verwonderlijk gezien de belangrijke commerciële waarde van deze vissoort. ...

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.