Project Living North Sea – De Levende Noordzee

Sportvisserij Nederland neemt samen met vijftien organisaties uit zeven aan de Noordzee liggende landen deel aan project Living North Sea. Dit door de EU gesubsidieerde project is bedoeld om te werken aan herstel van migrerende vissoorten in de Noordzeeregio, met als speerpunten twee voor de sportvisserij belangrijke vissoorten: aal en zeeforel.


Figuur, overzicht van migratiebarrieres in Nederland, Belgie en de UK.
Download figuur.

Projectpartners zijn deels visserijorganisaties en deels overheden. Van buiten de projectgroep worden vele partijen in binnen en buitenland ook bij dit werk betrokken waaronder voor Nederland Rijkswaterstaat en het Wereld Natuur Fonds.

Herstel van de zeeforel in de Noordzeeregio is één van de speerpunten waar het project zich op richt. Nederland heeft goede mogelijkheden om evenals in Denemarken succesvol herstel voor elkaar te krijgen. Op dit moment is zeeforel in Nederland beschermd door een jaarrond gesloten tijd. Het zou voor de sportvisserij en de toeristische sector goed zijn om deze fantastische sportvis snel terug te krijgen in Nederland.

PUCLICITEITSCAMPAGNE ZET DEZE 4 BEDREIGDE VISSOORTEN ALTIJD TERUG:
Atlantische zalm, zeeforel, houting en Atlantische steur


Zeeforel. Foto: Pieter Beelen


Glas met glasaal

Download de LNS Nieuwsbrief november 2010

Naar de officiele websites van Living North Sea:
1. http://www.livingnorthsea.eu/ (de projectsite)
2. http://www.northsearegion.eu/ivb/projects/details/&tid=119 (de site van Interreg IVb)


Noordzeeregio

Problematiek

Aanwijsbare oorzaken van de achteruitgang van migrerende vissoorten in de Noordzeeregio zijn watervervuiling, eutrofiering, overbevissing (zowel op zee als in het binnenwater), ziekten en parasieten en het verlies van paaigronden en opgroeigebied door het uitgraven en kanaliseren van waterlopen. Door de mens aangelegde kunstwerken, zoals gemalen, sluizen en waterkrachtcentrales zijn vanuit een maatschappelijk, economisch en sociaal oogpunt onmisbaar. Tegelijkertijd vormen deze kunstwerken in Nederland tienduizenden barrières waar vissen onmogelijk langs kunnen en vaak zelfs door gedood worden.


“Geknakte” alen, door de turbines van de waterkrachtcentrale, aangespoeld op de oevers van de Waal. Foto: Roland van Aalderen.

Samenwerking essentieel

In diverse landen worden verschillende initiatieven genomen om bepaalde vissoorten voor uitsterven te behoeden. Wanneer bijvoorbeeld sportvissers in Duitsland tienduizenden zalmpjes uitzetten op de bovenlopen van de Rijn, maar de Noordzee via Nederland ontoegankelijk blijkt te zijn, zal de Duitse inspanning tevergeefs zijn. Samenwerking is dan ook essentieel. Bovendien kunnen we leren van elkaars ervaringen en kennisuitwisseling stimuleren. De samenwerking zal uiteindelijk resulteren in een serie van op elkaar afgestemde maatregelen binnen de verschillende landen.

Duurzaam kustmanagement

Het project heeft tot doel om met alle Noordzee omringende landen toe te werken naar geïntegreerd, duurzaam kustmanagement. Het gaat daarbij om realisatie van lange termijn aanpassingen en afspraken op internationaal, nationaal en regionaal niveau. In het project van Living North Sea wordt concreet gekeken naar migratieoplossingen. Onder andere zal een team van experts gaan adviseren over het voor vissen passeerbaar maken van bepaalde stuwen, sluizen, gemalen en waterkrachtcentrales. Daarnaast worden diverse onderzoeksrapportages geleverd, bijvoorbeeld over de migratiemogelijkheden van onze grote rivieren naar zee, en er wordt een genetische databank van zeeforel opgericht. Naast het werk aan de aal en zeeforel wordt aandacht gegeven aan vele andere migrerende vissoorten zoals rivierprik, houting, driedoornige stekelbaars, fint, elft en de tot de verbeelding sprekende Atlantische steur.

Het project Living North Sea geeft Sportvisserij Nederland de mogelijkheid om internationaal te werken aan kustmanagement en herstel van belangrijke sportvissoorten, maar ook aan vissoorten die belangrijk zijn als prooivis of indicatief zijn voor kwalitatief waardevol water.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide