Visstroperij

06 sep 2018

De georganiseerde hengelsport stelt alles in het werk om een aantrekkelijke visstand voor de sportvisser te realiseren. Visstroperij doet afbreuk aan deze inspanningen en kan de visstand behoorlijk schaden. Daarom is het landelijke meldpunt visstroperij (www.meldvisstroperij.nl) in het leven geroepen.

Visstroperij of illegale visserij is het vissen zonder vergunning. Dit kan betrekking hebben op wanneer er zonder toestemming met beroepsvistuigen (vaak een staand want, fuiken of met lijnen) vis wordt gevangen. Maar ook sportvissers die zich niet aan de gestelde minimummaat of meeneemlimiet houden vallen onder de noemer stroperij.

Dit fenomeen is schadelijk voor de natuur en de mens. Visstroperij beschadigt watergebieden, schaadt de visstand en vermindert het aantal planten en dieren in het aquatisch milieu. Ook is visstroperij nadelig voor de sport- en beroepsvisserij.

Meldpunt

Daarom is Sportvisserij Nederland en de hengelsportfederaties er alles aan gelegen visstroperij een halt toe te roepen. Om de bestrijding van visstroperij te stroomlijnen en efficiënter te maken, is voor heel Nederland een nieuw, landelijk meldpunt in het leven geroepen: www.meldvisstroperij.nl. Dit centrale meldpunt is 24/7 bereikbaar en werkt met een standaardformulier, zodat meldingen zo volledig mogelijk zijn.

Met de juiste informatie (inclusief cruciale details zoals de exacte locatie, tijdstip en kenteken- of registratiegegevens van voer- of vaartuig), kan er snel en doeltreffend actie worden ondernomen door de hengelsportfederatie die in de betreffende regio actief is. Sportvissers zijn de ogen en oren in het veld van de georganiseerde hengelsport, dus maak gebruik van dit meldpunt om stroperij tegen te gaan!

Geen eigen rechter


Laat het ondernemen van actie te allen tijde over aan de bevoegde opsporingsinstanties en speel nooit voor eigen rechter door aan andermans spullen te zitten. Het verplaatsen, vernielen of verwijderen van beroepsvistuigen is een strafbaar feit waarvoor vervolging mogelijk is. Bovendien kan dit opsporingsonderzoeken in de wielen rijden.

Achter de schermen werken verschillende instanties hard en nauw samen om de rotte appels die met beroepsvistuig of hengels stropen aan te pakken. Het helpt dan niet als derden zelf het heft in handen nemen en rucksichtslos door lopende onderzoeken heen denderen. Meld geconstateerde overtredingen vooral bij de bevoegde instanties, dat vergroot de pakkans aanzienlijk.

Afhandeling


Meldingen op www.meldvisstroperij.nl blijven altijd anoniem. Je krijgt altijd een ontvangstbevestiging, die later wordt gevolgd door een afhandelingsbericht over wat er is gedaan met de melding. Dit kan ook zijn dat er geen actie is ondernomen, bijvoorbeeld omdat de melding te laat is verstuurd/ontvangen, de informatie niet bruikbaar is of het loos alarm betreft.

Alle meldingen worden wel opgeslagen. De informatie kan in de toekomst mogelijk nog relevant en bruikbaar zijn, bijvoorbeeld om het (handhavings)beleid aan te scherpen als een feit zich in een bepaalde periode of op een bepaalde locatie herhaalt.


Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide