Visstroperij

06 sep 2018

De georganiseerde hengelsport stelt alles in het werk om een aantrekkelijke visstand voor de sportvisser te realiseren. Visstroperij doet afbreuk aan deze inspanningen en kan de visstand behoorlijk schaden. Daarom is het landelijke meldpunt visstroperij (www.meldvisstroperij.nl) in het leven geroepen.

Visstroperij of illegale visserij is het vissen zonder vergunning. Dit kan betrekking hebben op wanneer er zonder toestemming met beroepsvistuigen (vaak een staand want, fuiken of met lijnen) vis wordt gevangen. Maar ook sportvissers die zich niet aan de gestelde minimummaat of meeneemlimiet houden vallen onder de noemer stroperij.

Dit fenomeen is schadelijk voor de natuur en de mens. Visstroperij beschadigt watergebieden, schaadt de visstand en vermindert het aantal planten en dieren in het aquatisch milieu. Ook is visstroperij nadelig voor de sport- en beroepsvisserij.

Meldpunt

Daarom is Sportvisserij Nederland en de hengelsportfederaties er alles aan gelegen visstroperij een halt toe te roepen. Om de bestrijding van visstroperij te stroomlijnen en efficiënter te maken, is voor heel Nederland een nieuw, landelijk meldpunt in het leven geroepen: www.meldvisstroperij.nl. Dit centrale meldpunt is 24/7 bereikbaar en werkt met een standaardformulier, zodat meldingen zo volledig mogelijk zijn.

Met de juiste informatie (inclusief cruciale details zoals de exacte locatie, tijdstip en kenteken- of registratiegegevens van voer- of vaartuig), kan er snel en doeltreffend actie worden ondernomen door de hengelsportfederatie die in de betreffende regio actief is. Sportvissers zijn de ogen en oren in het veld van de georganiseerde hengelsport, dus maak gebruik van dit meldpunt om stroperij tegen te gaan!

Geen eigen rechter


Laat het ondernemen van actie te allen tijde over aan de bevoegde opsporingsinstanties en speel nooit voor eigen rechter door aan andermans spullen te zitten. Het verplaatsen, vernielen of verwijderen van beroepsvistuigen is een strafbaar feit waarvoor vervolging mogelijk is. Bovendien kan dit opsporingsonderzoeken in de wielen rijden.

Achter de schermen werken verschillende instanties hard en nauw samen om de rotte appels die met beroepsvistuig of hengels stropen aan te pakken. Het helpt dan niet als derden zelf het heft in handen nemen en rucksichtslos door lopende onderzoeken heen denderen. Meld geconstateerde overtredingen vooral bij de bevoegde instanties, dat vergroot de pakkans aanzienlijk.

Afhandeling


Meldingen op www.meldvisstroperij.nl blijven altijd anoniem. Je krijgt altijd een ontvangstbevestiging, die later wordt gevolgd door een afhandelingsbericht over wat er is gedaan met de melding. Dit kan ook zijn dat er geen actie is ondernomen, bijvoorbeeld omdat de melding te laat is verstuurd/ontvangen, de informatie niet bruikbaar is of het loos alarm betreft.

Alle meldingen worden wel opgeslagen. De informatie kan in de toekomst mogelijk nog relevant en bruikbaar zijn, bijvoorbeeld om het (handhavings)beleid aan te scherpen als een feit zich in een bepaalde periode of op een bepaalde locatie herhaalt.


Gerelateerde berichten
     06 apr 2021 Meldpunt visstroperij 3214 Ben jij getuige van visstroperij? Maak hier dan direct melding van via www.meldvisstroperij.nl. Dit centrale meldpunt voor heel Nederland is 24/7 bereikbaar en in het leven geroepen om visstroperij (zowel met de hengel als beroepsvistuigen) effectiever te kunnen bestrijden.      06 nov 2020 Meldpunt visstroperij 4178 Ben jij getuige van visstroperij? Maak dan direct melding via www.meldvisstroperij.nl. Dit centrale meldpunt voor heel Nederland is 24/7 bereikbaar en in het leven geroepen om visstroperij – zowel met de hengel als beroepsvistuigen – effectiever te kunnen bestrijden.      08 nov 2019 Groene BOA’s zien criminaliteit toenemen (video) 6150 De toezichthouders in het buitengebied zien de criminaliteit in hun gebied toenemen, terwijl de politie zich steeds minder vaak laat zien en het aantal ‘groene BOA’s’ afneemt. Meer toezicht, betere samenwerking met politie en extra middelen zijn nodig om het buitengebied veilig te houden, zeggen zij. Dat blijkt uit een enquête die de werkgevers van groene BOA’s hielden onder hun werknemers.      18 jul 2018 Nieuw: landelijk meldpunt visstroperij 8541 Ben je getuige van visstroperij? Geef dit dan direct door op www.meldvisstroperij.nl. Dit nieuwe, landelijke meldpunt is 24/7 bereikbaar en in het leven geroepen om visstroperij (zowel met de hengel als beroepsvistuigen) effectiever te kunnen bestrijden. Onder visstroperij wordt verstaan: illegale visserij met het meenemen van vis als doel.      03 okt 2017 Russen hengelen kilo's vis te veel uit de IJssel bij Wilsum 16661 Bron: RTV Oost. Twee Russische vissers hadden al behoorlijk wat binnen gehengeld uit de IJssel bij Wilsum, toen de politie Kampen en de gebiedsconciërge hen in het vizier kreeg. Ze bleken meer dan zes keer de toegestane hoeveelheid bij elkaar gevist te hebben.      30 sep 2017 Visser beboet voor palingstroperij 7058 Voor het illegaal vissen op paling is een visserijbedrijf uit Groot-Ammers woensdag door de rechter in Rotterdam veroordeeld tot een boete van 3.500 euro waarvan 1.000 euro voorwaardelijk.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.