Opmars elrits in Limburg

6084
29 mei 2011

Zo’n 100 jaar geleden was de elrits nog een tamelijk algemene vis in een aantal beken in het stroomgebied van de Maas. Vooral door waterverontreiniging verdween de elrits tussen 1920 en 1960 uit de meeste beken. De soort is zeer gevoelig voor verlaging van het zuurstofgehalte.

Alleen in de bovenloop van de Geul kon de elrits zich handhaven en – over de grens – in bovenstroomse delen van de Roer. Maar de elrits is de laatste jaren bezig met een opmerkelijke come-back. De Geul-populatie breidde zich sinds 2000 uit: vooral in het traject tussen Valkenburg en Bunde is de soort nu talrijk aanwezig. Maar ook de benedenloop van de Voer, de Roer met zijbeekjes, de Worm, de Vlootbeek, de Swalm, de Schelkensbeek en de Grensmaas is de elrits inmiddels gesignaleerd.

In sommige wateren enkele exemplaren, in sommige honderden. De onderzoekers vermoeden dat de rekolonisatie via twee sporen verloopt. Voor de Roer en de Geul bijvoorbeeld vanuit de nog in stand gebleven (bovenstroomse) populaties. En vanuit deze beken – met mogelijk ook de Berwijn in Belgie als brongebied - zal de elrits via de Grensmaas naar de nieuwe leefgebieden zijn gemigreerd.

De verbetering van de waterkwaliteit, ecologische herinrichting van beken en de aanleg van vispassages hebben de rekolonisatie gestimuleerd. Niet denkbeeldig is dat de elrits de opmars verder voortzet als de Grensmaas en de Zandmaas door herinrichting meer geschikt habitat zullen krijgen.

Bron: Gubbels, R., E. Binnendijk & W. Zweep (2011). Opmerkelijke opmars van de elrits in Limburg. Natuurhistorisch Maandblad 100 (5): 80-85.

-> Meer vissoorten

-> Meer vismigratie

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.