Goed verlopen ledenvergadering

6054
10 jun 2013

Op 8 juni vond bij het NOC*NSF hotel-conferentiecentrum in Papendal de achtste algemene ledenvergadering van Sportvisserij Nederland plaats. ’s Ochtends stonden er lezingen over sport, natuur en vissen op het programma, waarna 's middags de formele vergadering plaatsvond. Daarbij werd o.a. besloten in 2014 de landelijke afdracht voor het elfde jaar op rij onveranderd te houden.

-> Lees hier het concept verslag van de ALV 2013 (pdf)

Voorzitter Menno Knip opende de ledenvergadering met zijn jaarrede (pdf). Die begon – ook gezien de locatie, het thuishonk van NOC*NSF – over de aansluiting van Sportvisserij Nederland bij het Nederlands Olympisch Comité* Nederlandse Sport Federatie. “Een mijlpaal voor de sportvisserij. We maken nu erkend deel uit van de sportwereld in Nederland. Zowel voor wat betreft de topsport als voor de breedtesport liggen hier kansen voor de hengelsport”, aldus Knip.

MEER VISMOGELIJKHEDEN
Verder was 2012 een topjaar voor de hengelsport, zo memoreerde de voorzitter. Vier wereldkampioenschappen werden door Nederland gewonnen. De Visserijwetswijziging zorgde ervoor dat de sportvisserijmogelijkheden verder werden verruimd. Er mag nu op meerval worden gevist, het hele jaar door mag de worm als aas worden gebruikt en het is vanaf 2013 aan de hengelsport zelf om het nachtvissen te regelen. Knip: “Daarbij is door het uitwisselen van wateren door hengelsportfederaties en -verenigingen weer meer viswater beschikbaar gekomen met de VISpas. Het aantal bij een hengelsportvereniging aangesloten sportvissers steeg ook weer en kwam in 2012 uit op 489.000 leden. Voor 2013 is het doel dus om de grens van de 500.000 te doorbreken.”

ZORG EN AANDACHT

Ook richtte de voorzitter zijn blik op de toekomst. Volgens Knip is het nodig meer het vizier te richten op voldoende kwaliteit van de vismogelijkheden: een goede bereikbaarheid van het viswater, voldoende vis in de wateren om een visje te kunnen vangen en de aanwezigheid van gewilde vis als grote karper, baars, snoek of snoekbaars. Daarbij constateerde hij dat steeds meer organisaties zich met water en visstand gaan bezighouden en dat de druk toeneemt. “Het is belangrijk dat de hengelsport haar positie en visrechten behoudt”, aldus Knip. Ook moet de samenwerking tussen de federaties en Sportvisserij Nederland verder worden versterkt. Knip: ”Deze ondersteunende organisaties zouden nog meer dan nu als één geheel moeten werken. Meer moet er worden ingezet op het ondersteunen en begeleiden van de hengelsportverenigingen in de praktijk. De verenigingen zijn de belangrijkste organisaties. Duizenden vrijwilligers maken hier het vissen mogelijk en zij vormen het kloppend hart van de hengelsport.”

TOPSPORT 
Vervolgens verwelkomde Gerard Dielessen (directeur NOC*NSF) de sportvisserij bij de georganiseerde sport. Hij gaf uitleg over het NOC*NSF en haar doelen: 10% meer sportparticipatie en Nederland bij de tien beste topsportlanden ter wereld. Hij zei onder de indruk te zijn van de hengelsport. “Het is qua grootte na voetbal en tennis de derde sportbond van ons land. Bovendien is Sportvisserij Nederland een ondernemende organisatie waar we graag de samenwerking mee aangaan. We kunnen op diverse vlakken van elkaar leren en elkaar versterken.”
Olympisch kampioen judo en fanatiek sportvisser Mark Huizinga maakte een vergelijking tussen judo en sportvissen als topsport. “Het gaat om de mentaliteit van willen winnen. Keuzes maken, omgaan met teleurstellingen, doorgaan en een duidelijk beleid volgen, zowel voor de sporter als de bond”, aldus Huizinga.

Gerard Dielessen (directeur NOC*NSF) ziet volop kansen voor samenwerking met de georganiseerde sportvisserij.

NATUUR VOOR MENSEN
Na de pauze stond de natuur centraal in de presentaties van Chris Kalden (oud-directeur Staatsbosbeheer) en Agnes Bakker (projectleider IVN, regio Noord). Kalden ging in op de ‘vermaatschappelijking’ van de natuur. “Door een maatschappelijke betekenis te geven aan natuur (niet alleen financieel, maar ook immaterieel: de kwaliteit van de omgeving is belangrijk voor mens en samenleving) raken mensen betrokken bij en verbonden met de natuur. Het gaat momenteel om een omslag van denken bij de natuurorganisaties. Niet alleen bescherming, maar mens inclusief. Wat kan de natuur betekenen voor wat de mensen behoeven. Voor de sportvisserij biedt dit kansen, maar je moet de natuurorganisaties dan wel op een goede manier benaderen. Niet eisen stellen, maar de wederzijdse mogelijkheden van partnership laten zien.
Bakker borduurde hierop voort met een lezing over het basisschoolproject Jongleren Waterbeheren. Kinderen leren daarin niet alleen van alles over de natuurrijkdom in en aan het water, maar ook om visvriendelijk te vissen. In samenwerking met o.a. de hengelsportfederaties in Groningen, Drenthe en Overijssel en Sportvisserij Nederland worden aan de leerlingen ook vislessen gegeven, zodat de jeugd op een verantwoorde manier op ontdekking uit kan gaan langs de waterkant.

WEINIG DISCUSSIE
Het middagprogramma bestond uit de formele ledenvergadering. Daarin werden de jaarrekening en het jaarverslag van 2012 vastgesteld. Ook de bijstelling van de begroting voor 2013 kon zonder veel discussie op instemming van alle aanwezigen rekenen. Voor wat betreft de landelijke afdracht – het bedrag dat per verkochte VISpas naar Sportvisserij Nederland gaat – hoeft er niets te worden bijgesteld: die blijft in 2014 hetzelfde, en dat al voor het elfde jaar op rij. Tot slot werd er positief gestemd over de herbenoeming van bestuursleden. Nieuw in het bestuur is Theo Wilken, voorzitter van de federatie Sportvisserij Limburg.

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.