Toegevoegde waarde Vismigratierivier Afsluitdijk bevestigd

6548
18 sep 2015

De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) maakte vandaag bekend dat ze ervan overtuigd is dat de Vismigratierivier een positief effect zal hebben op de populaties van verschillende trekvissoorten. Andere maatregelen bij de sluiscomplexen op de Afsluitdijk om de visstand te verbeteren, zoals visvriendelijker sluisbeheer, zullen dat effect bovendien nog eens versterken.

Begin augustus kwam de Commissie met een voorlopig advies. Hierin werd gevraagd om de meerwaarde van de Vismigratierivier nog verder te onderbouwen. Dat gold vooral voor het effect ten opzichte van het visvriendelijk sluisbeheer dat door Rijkswaterstaat wordt toegepast bij de Afsluitdijk. Nu nog beter is aangetoond dat beide maatregelen elkaar eerder versterken, kon de Commissie de milieueffectrapportage met een positief advies afronden.

Meerwaarde Vismigratierivier


De Vismigratierivier Afsluitdijk onderscheidt zich van andere maatregelen doordat zowel de sterke als de zwakke zwemmers onder de trekvissen het IJsselmeer 24 uur per dag zelfstandig kunnen bereiken. “Dat zorgt ervoor dat de Vismigratierivier een positief effect kan hebben op de gezonde vispopulatie in Waddenzee, IJsselmeer en verder in het Europese achterland.” aldus de Commissie. Mogelijke onbekendheden over de uiteindelijke effecten zijn onlosmakelijk verbonden met het innovatieve karakter van het project. De Commissie adviseert dan ook om de effecten goed te volgen na de realisatie.

Vismigratierivier Afsluitdijk


Sinds de aanleg van de Afsluitdijk kunnen trekvissen het IJsselmeer niet meer bereiken. De Vismigratierivier is een innovatief plan om de ecologische verbinding tussen Waddenzee en het IJsselmeer weer te herstellen. Simpel gezegd: de Afsluitdijk gaat open voor vis. Dat is goed voor de visstand en duurzame visserij.Het project heeft een hoog innovatief karakter. Het biedt kansen om de positie van de Nederlandse waterbouwsector te verstevigen. Dat dit project zeer innovatief is en hoge verwachtingen schept, bleek ook uit de Troonrede van afgelopen dinsdag, waarbij de natuurontwikkeling bij de Afsluitdijk expliciet werd benoemd. Wereldwijd zijn er namelijk 200 locaties waar de Vismigratierivier een oplossing is.

Vervolgstappen


Het advies van de Commissie maakt deel uit van het besluit over de Vismigratierivier dat Provinciale Staten van de provincie Fryslân, naar verwachting, eind dit jaar neemt. Na instemming starten de voorbereidingen voor de aanbesteding. Het project volgt daarbij de planning van Rijkswaterstaat die bezig is met de grootschalige versterking van de Afsluitdijk.

De opening door de Afsluitdijk voor de Vismigratierivier wordt opgenomen in het Rijkscontract. De provincie Fryslân zorgt vervolgens voor de aansluiting met de Waddenzee en het IJsselmeer. Als alles volgens planning verloopt kan in 2017 de eerste schop de grond in.

De Nieuwe Afsluitdijk


De Vismigratierivier maakt deel uit van het programma De Nieuwe Afsluitdijk. De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) is een samenwerking van de provincie Noord-Holland, provincie Fryslân, gemeente Hollands Kroon, gemeente Súdwest-Fryslân en gemeente Harlingen.Samen met Rijkswaterstaat werken deze partijen aan een vernieuwde dijk op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit. Het idee van de Vismigratierivier is ontwikkeld door de Waddenvereniging samen met Het Blauwe Hart, De Vereniging van Vaste Vistuigvissers Noord, Sportvisserij Nederland en It Fryske Gea. De uitvoering wordt gefaciliteerd door het Programma naar een Rijke Waddenzee.

Nut voor vis


Wat doet de Vismigratierivier nou precies voor vis? Een paar cijfers op een rijtje:

  • De Vismigratierivier is minstens 355 dagen per jaar open, alleen bij extreem weer wordt de rivier afgesloten. Kortom, vissen hebben eigenlijk altijd de mogelijkheid om het IJsselmeer op te zwemmen.
  • Voorzichtige schattingen stellen dat straks jaarlijks 161 tot 264 miljoen vissen gebruikmaken van de Vismigratierivier.
  • Ook de zwakke zwemmers kunnen de Vismigratierivier op zwemmen. Ter vergelijking: slechts 16% van de rivier- en zeeprikken zijn in staat om door middel van visvriendelijk spuien het IJsselmeer op te trekken. Hier vullen beide maatregelen elkaar dus aan.
  • Juist de massa van de langzaam zwemmende vissoorten als spiering en stekelbaars vormen een belangrijke voedselbron voor visetende vogels en roofvissen en zijn dus essentieel voor een gezond ecosysteem.
  • In combinatie met visvriendelijk spuien wordt verwacht dat de vispasseerbaarheid van de Afsluitdijk verhoogd wordt naar 70% van de totale hoeveelheid vis die zich verzamelt aan de Waddenzeezijde van de Afsluitdijk.
Vanuit het buitenland is er veel belangstelling voor de Vismigratierivier. Op veel locaties spelen dezelfde uitdagingen als bij de Afsluitdijk. Voor de sluizen bij Kornwerderzand liggen nu nog jaarlijks vele miljoenen vissen te wachten tot ze naar binnen kunnen. 

Met de Vismigratierivier willen de initiatiefnemers, vissers en natuurorganisaties, tachtig jaar na de aanleg van de Afsluitdijk de ecologische verbinding tussen het water aan weerskanten van de dijk herstellen en een flinke bijdrage leveren in het werken aan de nu historisch lage visstand in de Waddenzee. Daarnaast wordt de Vismigratierivier straks ook een plek waar je Waddenzee en IJsselmeer, vissen en vogels, kunst en natuur al wandelend, fietsend of varend kunt beleven.

Meer informatie over dit project is te vinden via www.vismigratierivier.nl.  Het definitieve besluit van de Commissie is terug te lezen via http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen
Gerelateerde berichten
18 jun 2015 Vis moet zwemmen 6088 550 wetenschappers buigen zich in Groningen over het redden van uitstervende vissoorten! Normaliter zijn de Verenigde Staten de thuisbasis voor de Word Fish Passage conferenties, maar de editie 2015 is naar Nederland gehaald en vindt plaats in de stad Groningen. Meer dan 500 vismigratie-specialisten uit de hele wereld buigen zich van 22 tot 24 juni in Cultuurcentrum De Oosterpoort over alles wat met vis en vismigratie te maken heeft en delen de nieuwste ontwikkelingen en technieken. Veel aandacht gaat uit naar de paling en steur die met uitsterven worden bedreigd. Het aanbod van jonge paling langs de kust is de laatste twee jaar extreem laag, met het afgelopen voorjaar als dieptepunt. Ook de lage visstand Waddenzee en het IJsselmeer zijn al jaren een doorn in het oog van vissers en natuurorganisaties. Verbetering van zwemroutes wordt gezien als een van de oplossingen. 26 nov 2014 Eerste BlijeVis enthousiast ontvangen (video) 6014 Met de onthulling van de eerste BlijeVis van kunstenaar Bruno Doedens, vierden de initiatiefnemers van de Vismigratierivier vandaag de eerste stap in de realisatie van de Vismigratierivier bij Kornwerderzand. Een wereldwijde unieke doorgang voor vissen, dwars door de Afsluitdijk. 21 nov 2014 Afsluitdijk open voor vis (video) 10834 Fase één van de aanleg van de Vismigratierivier in de Afsluitdijk heeft groen licht gekregen van de bij dit project betrokken overheden. Bij de renovatie van de Afsluitdijk die in 2017 van start gaat, zal er een coupure (dijkgat) als doorgang voor de Vismigratierivier worden aangelegd. 12 aug 2014 Miljoenen vissen wachten voor Afsluitdijk 7909 Miljoenen vissen willen vanuit de Waddenzee het IJsselmeer in zwemmen, maar kunnen dit meestal niet doordat ze op de Afsluitdijk stuiten. De aanleg van een Vismigratierivier zou voor veel van deze trekvissen een uitkomst zijn, zo blijkt uit onderzoek van IMARES Wageningen UR. Het initiatief voor de Vismigratierivier komt van Sportvisserij Nederland en de Waddenvereniging. 18 dec 2013 De vismigratierivier in Koffietijd (video) 6961 De Afsluitdijk is al 82 jaar één van de meest toonaangevende waterprojecten van ons land. Naast het feit dat het een toeristische trekpleister is, levert het enorm veel extra grond op en beschermt het ons tegen waterrampen. Helaas zit er ook een negatieve kant aan de bouw van de Afsluitdijk, namelijk voor de vissen. 14 nov 2013 De Vismigratierivier: een ecoduct door de Afsluitdijk (video) 9810 Ooit was de westelijke Waddenzee en de Zuiderzee één van de rijkste viswateren van Europa. Een geweldig Deltawerk, maar voor de vispopulatie was de aanleg van de dijk letterlijk een afsluitdijk voor de vissen.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.