Minister Schultz van Haegen: 'Vissterfte waterkrachtcentrales moet omlaag'

6004
04 feb 2016

De overheid erkent dat de vissterfte bij de waterkrachtcentrales van Linne en Lith nu nog ver boven de norm is en komt in beweging om hier een einde aan te maken. Dat antwoordt minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) op Kamervragen die PvdA-Tweede Kamerlid Lutz Jacobi haar op 18 januari stelde.

Naar aanleiding van de motie Jacobi heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Essent en Nuon (exploitanten van de waterkrachtcentrales bij respectievelijk Linne en Lith). Daarbij heeft Rijkswaterstaat medegedeeld dat uiterlijk 1 juli 2016 een ontvankelijke aanvraag voor een vergunning, op grond van de Waterwet, door Essent en Nuon moet worden ingediend voor de drie waterkrachtcentrales in de Maas. Daarin moet worden onderbouwd welke maatregelen door beide energiemaatschappijen worden getroffen om de cumulatieve vissterfte per rivier beneden de 10% te brengen. Ook dienen zij aan te geven binnen welke termijn deze maatregelen zijn gerealiseerd. Indien er na 1 juli 2016 geen ontvankelijke aanvraag is ontvangen, zal minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) zich beraden omtrent de verder te nemen stappen, waaronder het opstarten van een handhavingstraject.

Klik hier voor de brief met alle antwoorden van minister Schultz van Haegen op de Kamervragen van Lutz Jacobi. Sportvisserij Nederland volgt de ontwikkelingen in dit dossier op de voet en we kijken uit naar de datum van 1 juli 2016, wanneer een ontvankelijke aanvraag voor een vergunning voor waterkrachtcentrales in de Maas moet zijn ingediend.


Gerelateerde berichten
21 jan 2016 Tweede Kamerlid Jacobi (PvdA) stelt minister I&M vragen over waterkracht 4803 In juni 2014 werd door de Tweede Kamer een motie aangenomen over de reductie van de vissterfte door waterkrachtcentrales. In de motie van Tweede Kamerlid Lutz Jacobi (PvdA) vroeg zij om de waterkrachtcentrales van Linne en Lith aan te wijzen als proeflocaties voor experimenten met niet bewezen, nieuwe technieken om te kijken of de vissterfte hier omlaag kan worden gebracht. Onlangs stelde zij de Minister van Infrastructuur en Milieu vragen over de stand van zaken in dit dossier. 07 jan 2015 Strenge eisen waterkrachtcentrales 6603 Rijkswaterstaat (RWS) heeft een nieuwe Beleidsregel watervergunningverlening waterkrachtcentrales in rijkswateren gepubliceerd in december 2014. Daarmee is deze Beleidsregel direct van kracht geworden. 24 jun 2014 Motie beperking vissterfte door waterkracht aangenomen 7142 Door een intensieve lobby van Sportvisserij Nederland is vandaag in de Tweede Kamer een motie aangenomen die moet leiden tot sterke reductie van de vissterfte door waterkrachtcentrales (WKC’s). Inzet van de motie was om de cumulatieve vissterfte terug te dringen naar een maximaal toegestane norm van 10%. Dit houdt in dat het aandeel van de WKC’s als oorzaak van vissterfte niet groter mag zijn dan 10% van de totale vissterfte. Deze maatregel geldt voor de gehele Maas van Eijsden tot en met Lith. Hierdoor zijn we weer een stap dichterbij het terugdringen van vissterfte als gevolg van WKC’s. Sportvisserij Nederland bedankt Tweede Kamerleden Lutz Jacobi (PvdA) en Stientje van Veldhoven (D66) voor het indienen van deze motie.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.