Landelijke controledagen

5078
08 jun 2017

Bovenop de reguliere controleacties op het bezit van de juiste visdocumenten, worden binnenkort extra landelijke controleacties gehouden. De exacte data waarop de Controleurs Sportvisserij, visserij BOA’s en politie het veld in gaan, worden niet aangekondigd.

De VISpas en de bijbehorende Lijsten van Viswateren (ook beschikbaar via de gratis VISplanner App) zijn in de regel de juiste toestemming om in veel Nederlandse wateren te mogen vissen. Om toe te zien op naleving van deze reglementen, vindt controle plaats vanuit de sportvisserijorganisaties – waar 1.300 controleurs sportvisserij en 110 speciale visserij BOA’s actief zijn – groene netwerken, gemeenten en politie. Controle werkt: het aantal sportvissers neemt al jaren toe, terwijl het aantal overtredingen juist afneemt!

Extra controle

In aanvulling op de reguliere controles, zullen de komende periode weer de landelijke controledagen plaatsvinden. Op deze dagen sturen de hengelsportfederaties en hun partners extra teams het veld in om te controleren op het bezit van de juiste visdocumenten. De exacte data van deze dagen worden niet aangekondigd: de regels moeten altijd worden nageleefd. Overigens zullen ook na de landelijke controledagen nog geregeld (gezamenlijke) controleactiviteiten plaatsvinden.

Ambassadeur

Het contactmoment bij de controle gaat verder dan alleen de check op het bezit van de VISpas. De controleur vervult ook een rol als ambassadeur/voorlichter van de georganiseerde hengelsport. Zo kan de sportvisser hem vragen stellen over de vereniging, de sportvisserij, de VISpas, het stelsel van visdocumenten, de VISplanner en de MeeVIStoestemming.

Besteding contributie

De VISpas is het lidmaatschapsbewijs van je hengelsportvereniging. Een belangrijk deel van de contributie gaat naar de vereniging, waarmee die onder andere zorgt voor goed viswater, een gezonde visstand en een actief verenigingsleven voor haar (jeugd) leden. Het andere deel van het lidmaatschapsgeld wordt besteed aan de landelijke en regionale belangenbehartiging en ondersteuning van hengelsportverenigingen.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.