Met spanning wachten op de aal (video)

5143
02 feb 2018

De laatste jaren was er nog geen sprake van verbetering wat de intrek van ‘glasaal’ (jonge aal) betreft. Dit wordt teruggezien in de aantallen die bij de kruisnetmonitoring langs de Nederlandse kust gemeten worden. Met spanning wordt gekeken naar dit voorjaar naar de komst van de nieuwe generatie.

Ieder voorjaar, met meestal een piek in april, trekken de jonge doorzichtige ‘glasalen’ vanaf zee onze binnenwateren in. Op een groot aantal punten langs de Nederlandse kust worden hun aantallen gemonitord met een kruisnet. Dit gebeurt veelal bij obstakels op de migratieroute, zoals gemalen en sluizen. Hierdoor worden de migratieknelpunten voor glasaal en soorten als driedoornige stekelbaars in beeld gebracht zodat waterbeheerders maatregelen kunnen nemen om de intrekmogelijkheden te verbeteren.

Met de gegevens kunnen we ook de aantalsontwikkelingen volgen. In 2017 bedroeg de aanwas van glasaal in de landen rond de Noordzee 1,6 procent ten opzichte van de aantallen die in de jaren ’60 en ’70 gemeten zijn (PDF; 1,7 MB). Vanaf het jaar 2001 schommelt de index rond het huidige lage niveau. De soort is daarom opgenomen als ‘ernstig bedreigd’ op de internationale Rode Lijst van bedreigde diersoorten. Een lichtpuntje was 2014 toen internationaal een lichte verhoging naar 4 procent werd gemeten; ook in Nederland kwam dit naar voren in de monitoring. Helaas zette dit niet door en was de ICES-index ook de afgelopen jaren laag. In de monitoring langs het Noordzeekanaal en van de regio Zuid-Holland zakten de aantallen in 2017 zelfs terug naar het laagste niveau sinds het begin van de metingen in 2014 en 2015.

De internationale ICES-glasaalindex in de Noordzee vanaf 2014; en de resultaten van de metingen op locaties langs het Noordzeekanaal vanaf 2014 en in Zuid-Holland vanaf 2015 (Bron: WGEEL 2017 en RAVON)

Informatieavonden

Binnen de verschillende monitoringsprojecten wordt daarom met spanning uitgekeken naar de komst van de glasaal komend voorjaar. Dit jaar trapt de ‘Werkgroep Ecologische Monitoring Noordzeekanaal en Ommelanden’ af op 1 februari. Vervolgens start de ‘Samen voor de Aal’ monitoring in Zeeland en Zuid-Holland op 12 februari. Informatieavonden over het onderzoek en de resultaten zijn in Zuid-Holland (Rotterdam) op 5 februari en in Zeeland (Middelburg) op 8 februari. Wageningen Marine Research start 1 maart met de monitoring voor de landelijke glasaalindex.

Help mee!

Tientallen vrijwilligers en een aantal beroepsvissers gaan op ruim 50 locaties monitoren. Heb je interesse in de monitoring, wil je eens komen kijken of één van de vrijwilligersteams versterken? Dat kan! Neem dan contact op met RAVON voor de 40 locaties in Zeeland, Zuid-Holland en langs het Noordzeekanaal, of met Wageningen Marine Research voor de 11 locaties langs de kust voor de glasaal-index.

Tekst en uitleg over glasaalmonitoring door vrijwilligersteams in het kader van ‘Samen voor de Aal’ en de ‘Werkgroep Ecologische Monitoring Noordzeekanaal’.  (Bron: Arthur de Bruin)
Lees alles over de paling en de terugzetverplichting in ons Dossier.

Gerelateerde berichten
11 jan 2018 Intrek glasaal Nederlandse kust dramatisch slecht 6579 Uit uitgebreid onderzoek van Stichting RAVON afgelopen jaar is wederom gebleken dat de intrek van glasaal langs de Nederlandse kust dramatisch is. "Zelfs nog lager dan in 2015 en toen was het al slecht," zegt Sanne Ploegaert van Stichting Ravon. 24 nov 2017 Terugzetplicht aal blijft noodzakelijk 9556 In 2007 werd de EU-Aalverordening van kracht. Dit om de noodlijdende aalstand te beschermen. Daarom besloot Sportvisserij Nederland in 2009 de terugzetplicht voor aal in te voeren. Dit meeneemverbod blijft gehandhaafd gezien de nog altijd zeer zorgwekkende toestand van de aal. 03 mrt 2017 Jan Terlouw: 'Paling nog steeds met uitsterven bedreigd' 9181 In het Algemeen Dagblad van vandaag staat een ingezonden brief van Jan Terlouw, de voorzitter van de projectgroep Aalherstel, waar ook Sportvisserij Nederland deel van uitmaakt. Terlouw reageert hiermee op een eerder artikel in het AD waarin staat dat het 'beter gaat met de paling.'. 24 feb 2017 ‘Kweekpaling’ Nederlandse supermarkt is vetgemeste wilde glasaal uit Frankrijk 8116 De paling is terug van weggeweest in het schap van de supermarkt. Tijdenlang verkochten de supermarkten in Nederland vrijwel geen paling meer, maar sinds kort ligt de vis toch weer in de schappen. Nu onder het mom van 'kweekpaling'. Het tv-programma Keuringsdienst van Waarde ontdekte dat dit in Frankrijk uit het wild weggevangen glasaal (jonge paling) betreft die in Nederland wordt vetgemest.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.