Juridische stand van zaken

5697
26 apr 2018

Om de belangen van de sportvisserij te behartigen, wordt er regelmatig een beroep gedaan op de juristen van Sportvisserij Nederland. Hieronder bespreken we kort een aantal zaken om aan te geven wat er momenteel op juridisch vlak speelt.

Loowaard

De voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland in Arnhem heeft beroepsvissers F. Komen en F. Komen jr. verboden te vissen op het grind- en zandwingat de Loowaard aan de Nederrijn bij Angeren. Als de beroepsvissers het verbod niet naleven, moeten zij een dwangsom betalen van maximaal 25.000 euro. De beroepsvissers Komen hebben hoger beroep ingesteld tegen deze uitspraak, maar mogen in de tussentijd niet op de Loowaard vissen.

Staand want Europoort

Sinds 2014 klagen sportvissers in het Rotterdamse zeehavengebied over beroepsmatige visserij met staand want die daar voorheen niet plaatsvond. Tegen de door het Ministerie van (voorheen) Economische Zaken afgegeven vergunningen is bezwaar aangetekend. Dit werd ongegrond verklaard, net als het beroep bij de Rechtbank in Breda. Inzake het beroep dat 2 oktober 2017 werd behandeld bij de Raad van State is na drie keer uitstel nog steeds geen beslissing genomen.


De eis van een beroepsvisser op het Volkerak werd afgewezen.


Volkerak

In 2016 werd op een particulier deel van het Volkerak een beroepsvisser verbaliseerd die zonder de juiste vergunningen met staand want viste. Die vroeg vervolgens eind 2017 aan de Kamer voor de Binnenvisserij om zijn huurovereenkomst goed te keuren. Op aandringen van de georganiseerde sport- en beroepsvisserij gebeurde dit niet. Ook in het beroep bij de Rechtbank van Middelburg werd de eis van de beroepsvisser afgewezen.

Waterkracht Afsluitdijk

Rijkswaterstaat heeft de watervergunning ingetrokken die zij had verleend aan een bedrijf dat een waterkrachtcentrale wilde realiseren naast de te bouwen vismigratierivier in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. Dit besluit is het resultaat van een bezwaarschrift dat was ingediend door het WNF, Natuurmonumenten en Sportvisserij Nederland tegen de vergunningverlening. Ook de subsidieaanvraag is afgewezen zodat een waterkrachtcentrale bij Kornwerderzand voorlopig van de baan lijkt.Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.