Maaien waterplanten IJmeer en Markermeer gestart

3447
06 jul 2018

Goed nieuws voor watersporters die varen op het IJmeer en het Markermeer. Het maaien van waterplanten – die voor veel overlast zorgen – is begonnen. Hierdoor kunnen watersporters in ieder geval de rest van het vaarseizoen weer veilig en gemakkelijk het water op en blijven watersportbedrijven in dit unieke gebied toegankelijk.

Sinds jaren wordt het IJsselmeergebied geteisterd door overmatige groei van waterplanten. Watersporters ondervinden grote hinder van de planten bij het zwemmen, varen en vissen. Zo kunnen lange waterplanten, zoals fonteinkruid, in de schroef terecht komen of aan de kiel of het roer blijven hangen. Maaien tijdens het seizoen is de remedie om op de korte termijn de overlast tegen te gaan en het vaargebied goed bereikbaar te houden.

Meer maaiwerk

“Voor nu is het van belang dat bootbezitters kunnen varen”, zeg Gerdina Krijger, regiomanager bij HISWA Vereniging. “Met het maaien gaat dat lukken. Er wordt aanzienlijk meer gemaaid dan voorgaande jaren. Ook van provincie Flevoland verwachten wij binnenkort nog een bijdrage. Verder is er een nieuwe app waarmee watersporters overlast van waterplanten kunnen aangeven. Alles om het varen zo veilig mogelijk te maken.”

Lange termijn

Onder leiding van provincie Noord-Holland wordt in de regio met alle andere overheden en de waterrecreatiesector ook gewerkt aan oplossingen voor de langere termijn, zoals verdiepen en zoneren. “Dit is cruciaal omdat de exploitatie en de werkgelegenheid van de vele watersportbedrijven in het IJsselmeergebied niet in gevaar mag komen. De rol van het ministerie van I&W als beheerder van het gebied is van groot belang en daarmee worden gesprekken gevoerd voor de komende jaren”, besluit Krijger.

Gerelateerde berichten
19 mei 2018 Hoe zit het met de waterplanten in het Markermeer/IJmeer? 4441 Het water in het Markermeer, IJmeer en de Randmeren is de afgelopen jaren aanzienlijk helderder geworden. Mede daardoor kunnen waterplanten beter groeien. Met name de groei van fonteinkruid neemt ieder jaar toe, terwijl de groei van kranswieren wat achter blijft. Fonteinkruid is een waterplantensoort die tot vlak boven het wateroppervlakte groeit. Daardoor heeft de recreatievaart vooral ‘s zomers last van dit fonteinkruid, omdat deze waterplanten in de schroef verstrikt raken en de snelheid van de boten hindert. De roep om waterplanten op grote schaal structureel te maaien wordt steeds sterker. Effecten daarvan zijn echter nog niet voldoende in beeld gebracht. 04 apr 2018 Regioaanbod voor aanpak waterplantenoverlast 3297 De enorme groei van waterplanten in het Markermeer, het IJmeer en de Randmeren wordt aangepakt. De aanpak bestaat voor 2018 uit het maaien van de waterplanten in het Markermeer en het IJmeer (400 à 500 ha) en het uitbreiden van het maaien in het Randmeer naar ongeveer 600 ha. Ook wordt een webapp voor waterrecreanten ontwikkeld met informatie over de actuele locaties van de waterplanten. Daarbij vraagt de regio aan het Rijk te komen met aanvullende maatregelen, zoals extra recreatie-betonning en het uitdiepen van recreatievaargeulen en vaarroutes. 26 sep 2017 Waterplantenproblematiek IJmeer en Markermeer 5431 Ook dit jaar was er weer veel overlast van waterplanten, misschien nog wel erger dan de jaren voor 2017. In de Randmeren is het Watersportverbond samen met o.a. Coöperatie Gastvrije Randmeren, Sportvisserij Nederland en HISWA Vereniging, al enige tijd actief om de overlast van waterplanten tegen te gaan. 12 jul 2017 Brasems uitgezet tegen waterplantenoverlast 11030 Gisteren is door de waterrecreatiesector een tiental brasems in het Markermeer uitgezet. Dit om aandacht te vragen voor de waterplantenoverlast in de Randmeren. Die is zo groot dat varen, vissen en zwemmen er nauwelijks meer mogelijk is.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.