Palingstand nog steeds kritiek: roep om betere bescherming

4504
11 nov 2019

Nijmegen / Veenendaal – Vandaag heeft de International Council for the Exploration of the Sea (ICES) haar jaarlijkse advies over paling aan de Europese Commissie uitgebracht. Hieruit blijkt dat de status van de paling onverminderd kritiek blijft en herstel alleen kans heeft, wanneer alle sterfte door menselijk handelen, zoals visserij, dammen en waterkrachtcentrales, tot een minimum wordt beperkt.

Christien Absil, directeur van de Good Fish Foundation: “De paling is de laatste tijd veel in het nieuws. Wij zijn blij met al die aandacht voor deze ernstig bedreigde diersoort. De wetenschappers van ICES geven aan dat de status van het palingbestand kritiek blijft”.

De enige betrouwbare manier waarop herstel kan worden gemeten, is het meten van de hoeveelheid jonge paling, ook wel glasaal genoemd, die jaarlijks in Europa op de Golfstroom aankomt vanuit de Sargassozee. De palingintrek in de Noordzee is gekelderd tot zo’n 1,5 % van wat het was rond 1970. Sinds 2011 daalt de intrek niet verder, maar stijgt heel licht met fluctuaties naar boven en beneden. Zo was de intrek dit jaar (2019) toch weer minder dan in 2018. Deze ICES-cijfers bevestigen tellingen van Stichting RAVON, de Nederlandse kennisorganisatie voor reptielen en vissen.

Absil: “Het is dus nog veel te vroeg om te spreken van herstel. Toegenomen vangsten van paling in de rivieren zijn geen maat voor herstel. Dit kunnen uitgezette palingen zijn, of het resultaat van het verbieden van de visserij benedenstrooms".

Beter beschermen


Ook Martijn Schiphouwer, palingexpert van RAVON beaamt dat. “ICES geeft nu al vele jaren aan dat de gehele levenscyclus van de paling beter beschermd moet worden. Dat betekent dat jonge aal leefgebieden moet kunnen bereiken, daar veilig moet kunnen opgroeien en ook weer ongeschonden naar zee kan zwemmen om zich voort te planten."

"We zien alleen al in Nederland dat er nog heel veel knelpunten zijn die een gezonde populatie in de weg zitten. Iedere glasaal die geen opening ziet om de rivieren op te trekken en iedere paringsrijpe ‘schieraal’ die op weg terug naar zee in stukken wordt geslagen door een gemaal, draagt niet bij aan herstel."

Effect uitzetten onzeker


ICES stelt dat het uitzetten van glasaal in zoet water deel uitmaakt van de Europese Aalregulering, maar dat hiervoor wilde glasaal gevangen moet worden. Glasalen die vanuit Frankrijk of Engeland worden overgeplaatst naar de Nederlandse binnenwateren kunnen zorgen voor meer volwassen paling. Maar het is onzeker of ze de weg terug weten te vinden naar de Sargassozee, waar ze zich voortplanten.

Er is volgens ICES veel meer onderzoek nodig om het effect van uitzetten te onderzoeken. ICES beveelt aan om uitgezette paling te markeren, zodat ze zijn te onderscheiden van de oorspronkelijke paling.

Red Onze Paling


Stichting RAVON, Good Fish Foundation en de Nationale Postcode Loterij hebben in 2019 hun krachten gebundeld voor een betere bescherming van de paling, zowel nationaal als internationaal, in het project Red Onze Paling. Sportvisserij Nederland ondersteunt deze samenwerking.

Zo werken we aan het verbeteren van het leefgebied, de bestrijding van de illegale handel en sturen ze aan op een betere bescherming via beleid. In 2020 volgt vanuit Red Onze Paling een grootscheepse campagne die voor meer bewustwording, gedragsverandering en adequate maatregelen moet zorgen, zodat de palingstand kan herstellen.

Lees ook:


Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.