Onderzoeken vismigratie - overzicht

3357
13 jul 2020

Jaarlijks wordt door Sportvisserij Nederland een groot scala aan visonderzoeken uitgevoerd in heel Nederland, vanaf de Geul tot het Lauwersmeer en in de Noordzee. Dit varieert van kleine onderzoeken en adviezen voor wateren van hengelsportverenigingen tot onderzoeken in provinciale en rijkswateren in samenwerking met water- en natuurbeheerders.

In 2019 werden grote projecten gestart in onder meer het Lauwersmeergebied dankzij een miljoenen subsidie uit het Waddenfonds en in de Overijsselse Vecht middels een Europese LIFE-subsidie. Al deze onderzoeken en adviezen dienen hetzelfde doel: de kennis over vis te vergroten en de visstand in Nederland te verbeteren. Hieronder lees je over enkele grote vismigratie-onderzoeken:

Swimway Vecht


Swimway Vecht is een nieuw meerjarig Nederlands-Duits onderzoek naar vismigratie op de gehele Overijsselse Vecht. Met veertien partners, waaronder Sportvisserij Oost-Nederland, wordt samengewerkt om de knelpunten voor vis te bepalen en waar nodig de migratie mogelijkheden te verbeteren.


Grote zeeforellen in de Overijsselse Vecht werden geopereerd en voorzien van een zender.


Sportvisserij Nederland voert hier een monitoringsonderzoek uit. In 2019 zijn 69 windes, 30 schieralen, 5 zeeforellen, 22 houtingen en 8 kwabalen voorzien van een zender. Hiermee worden deze vissen gevolgd tijdens hun migratie door de Vecht. De vissen zijn gevangen met hulp van sportvissers, beroepsvissers en vrijwilligers.

Bij de stuw Vechterweerd is op 12 maart een informatieen demonstratiedag gehouden waarbij het project veel aandacht kreeg van de regionale pers.

Migratie brasem Zuidelijke Randmeren


In 2019 is een onderzoek gestart met gezenderde brasems. Tijdens een visserijkundig onderzoek zijn 30 brasems geselecteerd met een gemiddelde lengte van 52 cm. Bij deze vissen is vervolgens operatief door Sportvisserij Nederland een Vemco-zender ingebracht. 

Hierna zijn de brasems op de vangstlocatie terug in het water gezet. Via een netwerk van 26 hydrofoons rondom de Randmeren en het Markermeer zullen de gezenderde brasems gedurende drie jaar worden gevolgd. In dit onderzoek wordt samengewerkt met Wageningen Marine Research (WMR) en met het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW).

Het doel van het onderzoek is meer inzicht te krijgen in de brasempopulatie op de Zuidelijke Randmeren, of er uitwisseling plaatsvindt tussen de verschillende deelgebieden van het IJsselmeer­gebied en gericht beheer te kunnen doen.Daarnaast heeft in het voor- en najaar door Sportvisserij Nederland in samenwerking met beroepsvissers een uitgebreide monitoring van de visstand plaatsgevonden in Gooimeer, Eemmeer en Nijkerkernauw. Hier wordt gekeken hoe de visstand zich ontwikkelt als een paar jaar geen beroepsmatige onttrekking plaatsvindt.

Bij het visstandonderzoek in oktober zijn verschillende sportvissers en bestuurders van hengelsportverenigingen mee geweest om zelf te ervaren hoe het er bij een dergelijk onderzoek aan toe gaat.

Karpermigratie Markermeer


De komende drie jaren krijgen de Oostvaardersplassen te maken met een flinke waterstandverlaging om het riet vitaal te houden. Moerasvogels profiteren hiervan, veel vis zal echter sterven omdat er dan te weinig water staat. De provincie Flevoland wilde daarom mede op aandringen van Sportvisserij Nederland een groot deel van het karperbestand verplaatsen naar het naastgelegen Markermeer. Rijkswaterstaat, de beheerder van Markermeer en Randmeren, had echter als eis dat niet te veel overgezette karpers het Markermeer zouden verlaten.


Vele tonnen karper worden overgezet van de Oostvaardersplassen naar het Markermeer


Om dit te bepalen heeft Sportvisserij Nederland van maart 2018 tot en met juni 2019 onderzoek gedaan naar het migratiegedrag van overgezette karpers. Daarvoor werden in 2018 70 karpers uit de Oostvaardersplassen voorzien van een zender voordat ze werden overgezet in het Markermeer.

Uit analyse van de verzamelde gegevens bleek dat 21% van de karpers het Markermeer heeft verlaten, terwijl 14% tijdelijk wegtrok maar later weer terugkeerde. Migratie van het Markermeer naar ander water gebeurde vooral in de eerste negen weken na uitzet.

Op basis van dit onderzoek van Sportvisserij Nederland is uiteindelijk besloten dat 115.000 kg karper mag worden overgezet van de Oostvaardersplassen naar het Markermeer. Eind december is hiermee gestart. Vanwege een grote vissterfte in de Oostvaardersplassen tijdens de hittegolf in juli 2019 is het de verwachting dat uiteindelijk minder karper kan worden overgezet.

Bron: Jaarverslag 2019 (pdf)

-> Meer in ons Dossier Vismigratie
Gerelateerde berichten
12 jun 2020 Waar verblijft de brasem in de randmeren? 4606 Om meer zicht te krijgen op de brasempopulatie in de Zuidelijke Randmeren (Gooimeer, Eemmeer en Nijkerkernauw) onderzoeken Sportvisserij Nederland en Sportvisserij MidWest Nederland de migratie van deze vissoort in het gebied. Het onderzoek moet bijdragen aan duurzame vangstquota op brasem voor de beroepsvisserij. 31 mrt 2020 Zeeforel uitgezet in Lauwersmeer en Drentse beken 5260 Afgelopen weekend zijn in het kader van het project Vissen voor Verbinding duizenden zeeforellen uitgezet. In Drentse beken werden jonge zeeforellen (smolts) en broed uitgezet, in het Lauwersmeer werden 1.000 volwassen zeeforellen losgelaten. 25 dec 2019 Houting, kwabaal & rivierprik in Vecht aangetroffen 4899 Afgelopen maanden zijn enkele bijzondere vissoorten aangetroffen in de Overijsselse Vecht, tijdens visserijkundig onderzoek voor het project Swimway Vecht, waaronder houting, kwabaal en rivierprik. 17 dec 2019 Environmental DNA (eDNA) 3598 “Zijn jullie aan het testen of het water wel schoon is?”, horen onderzoekers van Sportvisserij Nederland vaak als ze aan de waterkant een plastic zakje met water vullen. Als we uitleggen dat we aan de hand van DNA kunnen zien welke vissoorten in een water zwemmen, zijn mensen vaak verbaasd. Toch is dit mogelijk met eDNA (environmental DNA). 09 nov 2019 Atlantische forellen krijgen zender in Overijsselse Vecht 4154 Twee Atlantische forellen (ofwel: zeeforellen) hebben deze week bij een stuw in de Overijsselse Vecht een zender gekregen. Via die zender willen Sportvisserij Nederland en Nederlandse en Duitse waterbeheerders te weten komen of de Atlantische forel zijn paaigronden in Duitsland kan bereiken. Deze forel is een kwetsbare soort die in Nederlandse rivieren weinig voorkomt.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.