Power to the paling - teken de petitie (video)

3859
29 okt 2020

Sportvissers zijn een belangrijke doelgroep van de campagne ‘Power to the paling’ die in oktober is gestart. “En tevens onze belangrijkste bondgenoot”, benadrukt Maud Veraar – directeur van Good Fish. “Want de sportvisser weet waarover hij praat en heeft hart voor de vis. Dus we hopen heel erg op zijn – en haar – steun.”

Daarom hopen we dat zoveel mogelijk sportvissers via www.powerpaling.nl onze online petitie tekenen en ook mensen in hun netwerk hiertoe willen aansporen. Als alle ruim 600.000 VISpashouders tekenen, zou dat een enorme impact hebben in Brussel.”

De petitie, waarvoor Good Fish samen met Stichting RAVON campagne voert op Sky Radio, NPO Radio 1, via social media en op reclamezuilen in Den Haag, is ook bestemd voor de Europese Commissie. Daar weet men dat de toestand van de paling onverminderd kritiek is, zoals zij in februari zelf nog bevestigde.Sportvissers nodig


Maar daarmee staat deze unieke vis volgens Veraar helaas (nog) niet navenant hoog op de politieke agenda. “Daarom moeten we met zijn allen knokken voor de paling. Daar hebben we de sportvisser bij nodig. Niet alleen om te tekenen, maar ook om met verstand van zaken te reageren wanneer er op social media tegenkrachten loskomen. Het kost ons telkens veel tijd om de negatieve storm op social media te pareren. Laten we samen een community vormen; een Good Fish Community”, knipoogt ze.

Good Fish in Veenendaal en kennisorganisatie Stichting RAVON (Nijmegen en Amsterdam) hebben voor hun begin oktober gestarte publiekscampagne subsidie gekregen van de Nationale Postcode Loterij. Ook proberen ze free publicity te genereren via de hengelsport- en publieksmedia.

Behalve door de online-petitie te tekenen en promoten, kan de sportvisser nog op een andere manier ‘Power to the paling’ geven. “Meld illegale fuiken via www.meldvisstroperij.nl”, tipt Veraar.

Veel geld waard


“De paling kan elke vorm van steun goed gebruiken”, gaat Veraar verder. “De IUCN (International Council for Conservation of Nature and Natural Resources) heeft deze vis onverminderd als ‘ernstig bedreigd’ op de rode lijst staan.” De Power to the palingcampagne belicht ook de problemen waar zelfs de commerciële visserij tegenaan loopt. Zoals de glasaalstroperij in onder meer Spanje, Portugal, Frankrijk en Italië.

“Eén kilo glasaal levert de Europese stroper ongeveer tweehonderd euro op, maar in Japan wordt het verhandeld met een ‘winkelwaarde’ van 23.500 euro. Daar wordt glasaal als een delicatesse beschouwd.”

Vier hoofdlijnen


Glasaal afvangen in de Zuid-Europese riviermondingen, waar een EU-verbod op ligt, is nu de grootste ‘wildlife crime’ ter wereld. Veraar
somt daarom de vier hoofdlijnen op van hun petitie aan Brussel: “Ten eerste pleiten we voor meer druk vanuit de Europese Commissie om te zorgen dat de lidstaten de Europese wetgeving voor herstel van de paling implementeren. Want wie doet dat eigenlijk? Punt twee van de petitie is: verbeter de migratiebarrières.

Het derde punt behelst het in beeld brengen van de illegale handel, want dat stukje bewustzijn ontbreekt gewoon. Punt vier is: kijk naar de leefgebieden. Creëer meer palinggeschikte locaties.”

Handicaps


Via de petitie hoopt Good Fish dat Brussel de Europese wetgeving uit 2007 hándhaaft. “Iedereen weet het, maar er gebeurt te weinig. In de EUranking van lidstaten over het toepassen van de wetgeving uit 2007 is Nederland overigens niet het beste jongetje van de klas.”  

Veraar is meer te spreken over de inspanningen van Sportvisserij Nederland voor het meeneemverbod en het creëren of verbeteren van palinggeschikte locaties, zoals de aalreservaten aan de Vecht en in Drenthe. “De paling staat met zeven-nul achter (zie kader pagina 20, red.)”, zegt zij over de handicaps waarmee de aal nu moet afrekenen om te kunnen overleven en op een gezonde manier in Europese 
wateren op te groeien.

Bermudadriehoek


“Daar zit nog niet eens het droevige gegeven tussen dat slechts dramatisch weinig glasaaltjes Europa bereiken. Als gevolg daarvan keren er ook weer minder geslachtsrijpe dieren terug naar hun geboortegrond – de Sargassozee in de Bermudadriehoek – om zich voort te planten. Daardoor komt er minder nageslacht en zo ontstaat er een vicieuze cirkel”, vervolgt Veraar.

“De bij Den Oever getelde intrek van glasaaltjes is van 1960 tot 2015 met 95% gedaald. Stichting RAVON doet binnen Powerpaling met 250 vrijwilligers langs de hele Nederlandse kust onderzoek naar de intrek van glasaal, zodat gefundeerd kan worden gezegd of er sprake is van substantieel herstel. Maar de verwachting is dat dit nog jaren duurt als we nu niet gezamenlijk ingrijpen.”

Ludieke acties


De paling moet het qua media-aandacht opnemen tegen knappe of knuffelbare diersoorten. Daarom organiseren Good Fish en Stichting RAVON ludieke acties binnen de campagne, zoals de Nationale Paling Uitzwaaidag; waarbij de uittrek van de schieraal — die aan zijn barre tocht begint — wordt gevierd. “Op deze manier kunnen we toch het serieuze verhaal vertellen, dat achter de ludieke acties
schuil gaat”, legt Maud Veraar uit.0-7 achterstand voor de aal

  • De 6000 kilometer lange tocht van de Sargassozee naar Europa.
  • De gevaren voor de babypaling, ideaal visvoer tijdens deze drie jaar durende, barre tocht.
  • Illegale glasaalstroperij in voornamelijk Spanje, Portugal, Frankrijk en Italië.
  • De barrières langs de kust en in de rivieren. Alleen Europa telt al ongeveer 25.000 waterkrachtcentrales plus 1,3 miljoen andere obstakels zoals sluizen en dammen.
  • Het ‘knakken’ van de vis door gemalen en scheepsschroeven.
  • Internationaal in de steek gelaten. De Europese Aalverordening (2007) moet per lidstaat worden uitgevoerd, maar urgentie en implementatie ontbreken.
  • De paling is niet aaibaar, laat staan knuffelbaar. Veraar: “Het is een lelijk beestje.”

Gerelateerde berichten
24 okt 2020 Vrijwilligers knakaalonderzoek gezocht 2948 Jaarlijks worden op de strandjes en kribvakken langs de Rijn, de IJssel, NederRijn-Lek en de Maas tientallen tot honderden dode palingen gesignaleerd. Veel van die vissen lijken doormidden geknakt of gesneden – vandaar de term ‘knakaal’. Uit eerder onderzoek is bekend dat paling in turbines van waterkrachtcentrales en gemalen beschadigd kan raken. Inmiddels blijken ook scheepsschroeven een boosdoener te zijn. 07 jul 2020 Minister wil visserijvrije zone van 1500m instellen bij Haringvlietdam 3486 Minister Carola Schouten (LNV) maakte afgelopen vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer bekend een visserijvrije zone van 1500 meter bij de Haringvlietdam in te willen stellen. Natuurorganisaties zijn blij dat er nu eindelijk een eerste stap gezet wordt om internationaal beschermde en met uitsterven bedreigde trekvissen zoals de zalm en steur beter te beschermen op de overgang tussen zee en rivier. Wel vinden natuurorganisaties het cruciaal dat er gedegen, onafhankelijk onderzoek komt naar de impact van de zone op het herstel van trekvissen zodat duidelijk wordt of hiermee voldoende rust kan worden geborgd en vissen weer veilig tussen zee en rivier kunnen trekken. 22 jun 2020 Risico's volksgezondheid: paling vol met gif 28687 Paling kan vol zitten met giftige stoffen, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Wageningen. Ondanks risico's voor de volksgezondheid wordt de vette vis verkocht en gegeten. Toxicoloog Christine Absil legt in Vroege Vogels uit wat het eten van paling voor jouw gezondheid kan betekenen. 22 mei 2020 Maatregelen laten effect zien: glasaaltjes zwemmen door in Scheveningen 3756 20-MEI-2020 - De Europese aal (paling) verkeert nog steeds in kritieke toestand. Daarom werken waterbeheerders, natuurorganisaties, de visserijsector en vrijwilligers met gebundelde krachten aan herstel van de soort. Eén van de belangrijkste maatregelen, het oplossen van blokkades op de trekroute, lijkt in Scheveningen nu zijn vruchten verder af te werpen. 01 mei 2020 Implementatie EU-Aalverordening moet beter 3443 De palingstand bevindt zich ondanks de in 2007 in werking getreden EU-Aalverordening nog steeds in kritieke toestand. De lidstaten van de Europese Unie moeten daarom veel meer werk maken van de implementatie van de maatregelen die het herstel van het bestand bevorderen. Dat is de boodschap van het onlangs verschenen Poseidon-rapport over de paling. 11 nov 2019 Palingstand nog steeds kritiek: roep om betere bescherming 4648 Nijmegen / Veenendaal – Vandaag heeft de International Council for the Exploration of the Sea (ICES) haar jaarlijkse advies over paling aan de Europese Commissie uitgebracht. Hieruit blijkt dat de status van de paling onverminderd kritiek blijft en herstel alleen kans heeft, wanneer alle sterfte door menselijk handelen, zoals visserij, dammen en waterkrachtcentrales, tot een minimum wordt beperkt.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.