Leestip: Nieuws uit het Blauwe Hart

1647
20 jul 2021

Ben jij niet alleen geïnteresseerd in vis, maar ook naar (water)natuur in bredere zin en hebben natuurontwikkelingsprojecten in het IJsselmeergebied jouw bijzondere aandacht? Dan is de digitale nieuwsbrief van Coalitie het Blauwe Hart Natuurlijk echt iets voor jou.

In deze periodieke nieuwsbrief – met de toepasselijke naam Nieuws uit het Blauwe Hart – lees je over de stand van zaken rond natuurprojecten en -gebieden zoals de Oostvaardersplassen, het Trintelzand, de Marker Wadden en de Vismigratierivier, een bijzondere vispassage in de Afsluitdijk die vissen over een paar jaar – als de rivier gereed is – voor het eerst sinds ruim 90 jaar weer in staat moet stellen om vrij tussen het IJsselmeer en de Noordzee te migreren.
 

Visstand stimuleren

Zeker voor sportvissers met een brede interesse in vis is deze nieuwsbrief een ‘must’ om te lezen: alle projecten die de revue passeren, raken en stimuleren vaak (in)direct de visstand in het IJsselmeergebied en daarmee ook de vis elders in Nederland. Een heel groot deel van het water in Nederland staat immers rechtstreeks of indirect in verbinding met het IJsselmeergebied, dat voor veel vissoorten elk voorjaar een belangrijke broedkamer is.


Artist impression van de toekomstige Vismigratierivier door de Afsluitdijk.
 

Vitaal en gezond IJsselmeergebied

De projecten waar je in deze nieuwsbrief over leest, zijn niet toevallig 'vissig': in Coalitie het Blauwe Hart Natuurlijk werkt Sportvisserij Nederland samen met Landschap Noord-Holland, het Flevo-Landschap, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland en PWN. Doel van de coalitie is het grootste zoetwatergebied van Europa waarderen en beschermen om haar bijzondere natuurwaarde en als prachtig cultureel erfgoed met haar weidse landschap. De samenwerkende partners zetten zich samen in voor een vitaal en gezond IJsselmeergebied voor nu en later, inclusief een gezond visbestand,

Aanmelden

Klik hier om je aan te melden voor de gratis nieuwsbrief van coalitie het Blauwe Hart Natuurlijk en om een kijkje te nemen in eerder verschenen berichten.
Gerelateerde berichten
27 jan 2021 Aanleg Vismigratierivier officieel van start 3975 Op 28 mei 1932 werd het laatste gat in de Afsluitdijk gedicht. Nu, bijna 90 jaar later, wordt er weer een gat gemaakt. Met de aanleg van een zogeheten coupure door de Afsluitdijk zijn de werkzaamheden voor de aanleg van de Vismigratierivier bij Kornwerderzand officieel van start gegaan. De komende vier jaar wordt dwars door de Afsluitdijk een bijzondere vispassage aangelegd. Hierdoor kunnen vissen straks weer vrij van Waddenzee naar IJsselmeer én vice versa zwemmen. Allerlei vissoorten kunnen dan weer hun paai- en leefgebieden bereiken, tot in Zwitserland aan toe. 03 jun 2020 Nieuwe natuur Trintelzand en Houtribdijk 2741 Rijkswaterstaat heeft in 2019 zandige oevers en een deel van natuurgebied Trintelzand in het Markermeer aangelegd, als onderdeel van de versterking van de Houtribdijk. Om de ontwikkeling van het gebied in de gaten te houden, wordt deze nieuwe natuur de komende vijf jaar intensief gemonitord. De grootste uitdaging: voldoende dynamiek in het gebied bereiken én behouden. 14 okt 2019 Vis door de Afsluitdijk (artikel) 5967 Voor de ecologie was de Afsluitdijk een harde klap, maar sinds tien jaar komen er tal van maatregelen die vissen weer doorgang geven: visvriendelijk schut- en spuibeheer, een vispassage en straks ook een vismigratierivier. Kirsten Dorrestijn schreef erover voor het vakblad van Sportvisserij Nederland, Visionair. 08 jul 2019 Zandversterking Houtribdijk ook goed voor vis 2454 Om Nederland effectief tegen hoogwater te blijven beschermen, gaat Rijkswaterstaat de Houtribdijk versterken met zand. Van de ondiepe oeverzones die daardoor ontstaan, zal waarschijnlijk ook paaiende vis profiteren.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.