Bijvangst: Vis met een vlekje

1595
18 aug 2021

De fint (Alosa fallax) behoort tot de familie van de haringachtigen (Clupeidae), die wereldwijd met ongeveer 200 soorten voorkomen. Deze vissoort herken je aan de sterk gevorkte staart, slanke lichaamsbouw en grote uitstulpbare bek. Kenmerkend is de zwarte schoudervlek, die wordt gevolgd door één tot acht stippen op de flank.

De monding van de Nieuwe Waterweg is in de zomermaanden een hotspot voor de fint. Daar jaagt hij in grote scholen van soms wel honderden vissen, waarbij ze vaak uit het water springen. Sportvissers die op zeebaars, makreel of Atlantische forel (zeeforel) vissen pakken dan regelmatig fint als bijvangst. Met zijn grote, uitklapbare bek stort deze zoute rover zich op het kunstaas dat hij aanziet voor sprot. Vang je een fint? Pak hem dan niet vast, maar onthaak de vis zonder deze aan te raken in het water. Deze tere vis raakt namelijk heel snel beschadigd.
 

Paaipopulatie verdwenen 

Het gaat bovendien niet goed met de fint. In het verleden paaide deze vis massaal in de benedenlopen van de Rijn, Maas, Eems en Schelde. Tot de jaren ’30 van de vorige eeuw kwam de soort algemeen voor en vingen beroepsvissers jaarlijks soms meer dan een miljoen finten. Door de aanleg van dammen en stuwen, overbevissing en bodemvervuiling verdween de Nederlandse paaipopulatie in de jaren ’70 onder meer uit het Benedenrivierengebied. Er zijn hier sindsdien wel incidentele meldingen van paai, maar signalen dat
dit succesvolle voortplanting betreft ontbreken. Bij visstandbemonsteringen worden geen 0-jarige dieren aangetroffen.
 

Zoet-zoutovergangen

Het ontbreken van natuurlijke zoet-zoutovergangen vormt waarschijnlijk een groot knelpunt voor de terugkeer van een voortplantingspopulatie in ons land. De finten die zich in het voorjaar in ons kustwater melden zijn voornamelijk subadulte dieren die afkomstig lijken te zijn van populaties uit buitenlandse rivieren en via zeestromen hier belanden. Deze vissen trekken wel de rivier op om in langzaam stromende stukken boven zand- of grindbeddingen hun eieren af te zetten, maar vermoedelijk is het aantal juveniele finten dat weer naar zee trekt om volwassen te worden zeer beperkt.
 

Rode lijst + gesloten tijd

Sportvisserij Nederland heeft in 2018 samen met vrijwilligers onderzocht of in ons land mogelijke paaigebieden konden worden opgespoord. Het paaien gaat namelijk gepaard met veel gespetter dat duidelijk te horen is. Helaas zijn toen geen concrete aanwijzingen voor paaigebieden gevonden. Aangezien er geen sprake is van een voortplantingspopulatie, wordt de fint op de Nederlandse Rode Lijst als verdwenen beschouwd. In de Visserijwet geldt dan ook een gesloten tijd die het hele jaar van kracht is. Zet alle fint die je vangt dan ook altijd direct weer voorzichtig terug in het water.

Bron: Hét VISblad - sept. 2021

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.