Resultaten extra ledenvergadering (video)

2039
23 mrt 2022

Op zaterdag 19 maart hield Sportvisserij Nederland in Amersfoort een extra ledenvergadering. Daar waren aanpassingen van de statuten en het huishoudelijk reglement aan de orde, om zo te komen tot een onafhankelijk bestuur en een zogenaamd dubbel lidmaatschap van sportvissers. Ook werd een nieuw bestuurslid voor de portefeuille Water/Natuur benoemd.

Om de hengelsportorganisatie toekomstbestendig te maken is een aantal jaren geleden een proces van organisatieontwikkeling gestart. Op de extra ledenvergadering is in dit kader gekozen voor verdere professionalisering door het bestuur van Sportvisserij Nederland te herinrichten. Voortaan moeten bestuurders onafhankelijk zijn. Dubbele bestuursfuncties – en dientengevolge mogelijke belangenvermenging – behoren tot het verleden, wat zal resulteren in een heldere rolverdeling, minder schurende belangen en meer duidelijke besluitvorming.

Bovendien wordt zo uitvoering gegeven aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen en de thans geldende jurisprudentie. Na een discussie en korte schorsing werd dit punt unaniem goedgekeurd, met de toevoeging dat de zeven hengelsportfederaties twee onafhankelijke kandidaten mogen voordragen die deelnemen aan de selectieprocedure.

Dubbel lidmaatschap

Een andere statutaire wijziging betreft het zogenaamd dubbel lidmaatschap. Dit houdt in dat sportvissers die lid zijn van een bij een federatie aangesloten hengelsportvereniging met ingang van 2023 via de VISpas ook automatisch lid worden van Sportvisserij Nederland. Zo kan verenigingsrechtelijk worden opgetreden tegen sportvissers die zich ernstig en/of herhaaldelijk misdragen (bijvoorbeeld ernstige agressie of geweld tegen vrijwilligers of medewerkers van hengelsportorganisaties of onverantwoord omgaan met vissen/dierenwelzijn) en zo de gehele hengelsport schaden.

Deze mensen kunnen voortaan overal worden geweerd door de VISpas niet meer aan hen te verstrekken. Dit dubbele lidmaatschap is bij heel veel sportbonden gangbaar, zoals bij de KNVB die hiermee via onder meer haar scheidsrechters kan optreden tegen voetballers die zich op welk amateurveld dan ook misdragen. Ook kunnen alle aangesloten sportvissers zo onder het tuchtrecht van het Instituut Sportrechtspraak komen te vallen bij zaken zoals seksuele misdragingen (een vereiste van NOC*NSF).

Nieuw bestuurslid

Tenslotte werd Jos Bisschops benoemd als bestuurslid Natuur en Water van Sportvisserij Nederland. Deze strategische manager op het snijvlak van economie en ‘groen’ heeft een brede inhoudelijk kennis en jarenlange ervaring op het gebied van natuur, water en landschap. Zo is Bisschops op management- en bestuurlijk niveau actief geweest binnen diverse natuurorganisaties, waaronder bij zijn huidige werkgever Natuurmonumenten. Hoewel hij op persoonlijke titel lid zal zijn van het bestuur werken Sportvisserij Nederland en Natuurmonumenten als partners al jaren plezierig samen. Met de benoeming van Bisschops is de portefeuille Water/Natuur na twee jaar vacant te zijn geweest weer vervuld.
 
Wil je precies weten hoe de extra ledenvergadering is verlopen? Bekijk dan onderstaande videoregistratie:


Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.