Vacatures bestuur: Bestuurslid Ledenservice /-binding, Handhaving, Belangenbehartiging

2330
21 apr 2022

Sportvisserij Nederland heeft in maart 2022 het besluit genomen te werken met een onafhankelijke bestuursstructuur. Het aantal gewenste bestuursleden is zeven. Naast de voorzitter, penningmeester en twee leden met de portefeuilles communicatie en water/ natuur zoekt Sportvisserij Nederland een lid voor de portefeuilles Ledenservice en Ledenbinding, Handhaving en Controle en Belangenbehartiging.Voor de portefeuille Ledenservice en Ledenbinding dient de kandidaat te beschikken over aantoonbare relevante kennis en ervaring inzake ledenservice. Sportvisserij Nederland wil het verstrekken van de VISdocumenten aan de sportvissers zo eenvoudig mogelijk maken, een goede service bieden en zo min mogelijk administratieve lasten veroorzaken voor zowel de sportvisser als de hengelsportvereniging en de Federatie.

Daarnaast wil Sportvisserij Nederland de leden zoveel mogelijk toegevoegde waarde bieden met VIS TV, vlogs, apps en diverse andere communicatie middelen. Je zorgt voor een goede verbinding met de federaties en hengelsportverenigingen.

Portefeuille Handhaving en Controle

Hiervoor dient de kandidaat te beschikken over aantoonbare relevante kennis en ervaring inzake handhaving en controle. Een goed functionerend handhavingsapparaat is van belang voor de sportvisserij. Hiermee kan overlast voor verhuurders van visrechten en andere partijen, worden beperkt.

Ook is handhaving van belang in het kader van dierenwelzijn en het bestrijden van stroperij. Sinds 2020 zijn er vanwege de toenemende drukte aan de waterkant meer BOA-controles uitgevoerd en ook de controleurs van de hengelsportverenigingen voeren veel controles uit.

Belangenbehartiging

Voor de portefeuille Belangenbehartiging dient de kandidaat te beschikken over aantoonbare relevante kennis en ervaring inzake belangenbehartiging, public affairs en beschikken over een landelijk netwerk dat ingezet kan en mag worden voor Sportvisserij Nederland. Om de belangen van sportvissers te behartigen agendeert en speelt de afdeling Belangenbehartiging in op politiek maatschappelijke ontwikkelingen die voor de hengelsprot belangrijk zijn.

Hierbij ligt de focus ook op het versterken van de sociaal maatschappelijke waarde van de hengelsport. Samen met andere natuurorganisaties wordt veel werk verzet om wateren te optimaliseren zodat vis hierin uitstekend kan leven en migreren. Samen met NOC*NSF en andere sportbonden wordt het belang van sport en bewegen bij overheden op de kaart gezet.

Vacatures

  • Bestuurslid Ledenservice /-binding: klik hier voor de volledige vacature
  • Bestuurslid Handhaving: klik hier voor de volledige vacature
  • Bestuurslid Belangenbehartiging: klik hier voor de volledige vacature

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.