Maatschappelijke meerwaarde Sportcoördinator GHV/Groene Hart

1154
16 aug 2022

Hengelsportvereniging GHV/Groene Hart heeft in de sportvisserij de primeur van een sportcoördinator. Niels de Lugt van Werkgever Sportclubs Den Haag helpt de vereniging om zich beter te positioneren op het sociaal-maatschappelijke vlak. Na zes maanden maken we de tussenbalans op.

In Spraakwater spreekt iemand – van BN’ers tot politici en van sportvissers tot wetenschappers – zich uit over thema’s rond vis en sportvisserij. Deze maand is dat Niels de Lugt, Senior Sportcoördinator bij Werkgever Sportclubs Den Haag.

Na eerder als sportcoördinator actief te zijn geweest bij onder meer honkbal-, tennis- en bridgeclubs, is De Lugt sinds 1 januari van dit jaar aangesteld bij Hengelsportvereniging GHV/Groene Hart – een primeur binnen de sportvisserij. “Voor mijn werk maakt het type sport op zich niet uit”, zegt De Lugt. “Veel zaken zijn sport-overstijgend en komen bij ieder soort vereniging aan de orde. Het is een kwestie van waar nodig maatwerk leveren.” Dat kan hij als geen ander, want De Lugt is zelf ook een gepassioneerd karpervisser. “Ik begrijp het ‘middel’ sportvissen en kan dus prima aan leken uitleggen dat de hengelsport zoveel meer omvat dan een vis vangen."

Maatschappelijke rol

Daarmee hebben we direct de belangrijkste boodschap van de buurtsportcoach te pakken. “Als sportvereniging moet je anno 2022 laten zien wat je doet en wat dat voor positieve impact kan hebben op de maatschappij. Er wordt heden ten dage meer gevraagd dan simpelweg op de winkel – lees: het viswater – passen”, zegt De Lugt. Verenigingen bestaan soms al meer dan honderd jaar en doen dus iets heel goed. Maar je moet in de huidige situatie ook laten zien wat je te bieden hebt. Zorg dat je zichtbaar bent, bouw duurzame relaties op met andere verenigingen en maatschappelijke partners, en beweeg mee met de ontwikkelingen in de samenleving. Kruip uit je cocon en kijk over de grenzen van je eigen vereniging heen. Anders ga je het niet redden.”

Oliemannetje

In zijn rol als sportcoördinator fungeert De Lugt als een soort oliemannetje tussen de vlakken van sport en beleid. “Het lokale sportakkoord van de gemeente Den Haag is een doorvertaling van het landelijke Sportakkoord en biedt handvatten voor de vereniging om haar maatschappelijke rol te pakken. Die omgeving moet je wel enigszins kennen om er je weg in te vinden. Met de kennis en contacten van de buurtsportcoach kom je een heel eind.” Dat is vaak ook nodig, want niet zelden is de hengelsport bij bestuurders nog een blinde vlek. “Onbekend maakt onbemind. Bovendien wordt dan niet duidelijk dat de hengelsport een grote meerwaarde heeft. Bijvoorbeeld voor kwetsbare groepen als ouderen, jongeren met een rugzakje, mensen met een verstandelijke beperking of veteranen die kampen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS).”

Op de kaart zetten

Om GHV/Groene Hart bij de gemeente Den Haag op de kaart te zetten is het volgens De Lugt belangrijk dat de vereniging vitaler wordt, meer organisatiekracht herbergt en meer maatschappelijke impact heeft. “Daarom ondersteun ik het bestuur op drie terreinen: bij het creëren van een positieve sportcultuur, inzake maatschappelijk verantwoord verenigen en bij het werven van vrijwilligers. Zo adviseer ik bij het opstarten van activiteiten en projecten, leg ik verbindingen met andere organisaties en boor ik nieuwe netwerken aan. Bijvoorbeeld voor het organiseren van vislessen op scholengemeenschappen in zogenaamde aandachtswijken. Ook help ik bij praktische zaken als het aanstellen van een vertrouwenspersoon  en aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers.” Dit met als doel om de vereniging meer zichtbaar te maken en de gemeente en sportservicebureaus bewust te maken van wat de sportvisserij te bieden heeft. 

Positief verrast 

Hoewel hij pas een half jaar bezig is en de start vanwege de coronamaatregelen wat vertraagd op gang kwam, is De Lugt tot nog toe positief verrast. “Het bestuur van GHV/Groene Hart had al een beleidsplan gemaakt en toonde zich van meet af aan slagvaardig. Bijvoorbeeld bij de Invictus Games die in april in Den Haag werden gehouden. Op dit bijzondere evenement voor fysiek en mentaal gewonde militairen heeft de vereniging samen met Sportvisserij Nederland haar visitekaartje afgegeven. Het enthousiasme, de gedrevenheid en de inzet van de vrijwilligers was prachtig om te zien.” Dat is volgens de sportcoördinator ook door andere partijen opgemerkt. “Op de Invictus Games zijn contacten gelegd met andere organisaties die weer mogelijkheden bieden om op andere vlakken samen positief aan de slag te gaan.”

Navolging

In september volgt een evaluatie van het project. “Hoewel niet alles in getallen valt uit te drukken, is het wel belangrijk om de voortgang te monitoren”, zegt De Lugt. Daarop vooruitlopend spreekt hij de wens uit voor verlenging van het project. “Bepaalde programmaonderdelen zijn door omstandigheden nog niet gereed en het is wel zo prettig om het traject netjes af te ronden – zowel voor mij als voor de vereniging.” Bovenal hoopt de sportcoördinator dat door dit project ook andere hengelsportverenigingen getriggerd worden om in actie te komen. “Geef bij je gemeente aan dat je interesse hebt voor hulp op dit specifieke vlak. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt en een buurtsportcoach kan de vereniging echt een boost geven door deze maatschappelijk beter neer te zetten.”Ton van der Spiegel (links), voorzitter GHV/Groene Hart en Niels de Lugt, senior sportcoördinator WSDH, vieren de start van de samenwerking.


Schwung in de vereniging

“Voorheen waren we vrijwel onzichtbaar, maar dankzij de inzet van Niels staan we nu op de kaart bij de afdeling Sport van de gemeente Den Haag. Dat maakt het mogelijk om de maatschappelijke kant van de hengelsport onder de aandacht te brengen en ons beter in de samenleving te verankeren”, zegt Ton van der Spiegel. Maatschappelijke tegenwind was de katalysator van dit proces. “De Haagse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren diende twee jaar terug een dierenwelzijnsnota in waarin de hengelsport het flink moest ontgelden. Met hulp van Sportvisserij Nederland hebben we dit onzalige plan weten te voorkomen, maar het zette ons wel aan het denken over onze positie in de samenleving. We willen in de toekomst immers ook blijven vissen.”
 
Daarop werd contact gezocht met een sportadviseur in het Haagse en zo kwamen Werkgever Sportclubs Den Haag (WSDH) en Niels de Lugt in beeld. “Sinds hij ons begin dit jaar ondersteunt zijn we druk bezig om de banden met de gemeente aan te halen, een netwerk op te bouwen en ons via tal van sociaal-maatschappelijke activiteiten beter te positioneren. Dat kost de nodige tijd en energie, maar het brengt door een nieuwe en frisse kijk op de zaken ook schwung in de club. Ik kan het iedere vereniging aanraden om contact te zoeken met de lokale afdeling Sport en maatschappelijk aansluiting te zoeken.”

Bron: Hét VISblad - september 2022

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.