Mag ’t een takje meer zijn? Vissenbossen voor baars

2051
13 sep 2022

Het vergroten van het areaal geschikt paai- en opgroeigebied kan in kunstmatige wateren een geschikte beheermaatregel zijn om de visstand te verbeteren. Zo worden in verschillende wateren in de VS al langere tijd coniferen/kerstbomen afgezonken om bijv. het paaihabitat voor baars te vergroten.

Foto: ook in Nederland worden takkenbossen ingezet om het habitat voor vis te verbeteren.

Onderzoekers van de Iowa State University hebben onderzocht welk effecten de structuur complexiteit heeft op het afzetten van eistrengen door de baars en het percentage eieren dat uitkomt. Hierbij zijn kerstbomen toegepast, in complexiteit variërend van een kale stam tot volledig intacte bomen, met tussenvormen van meer of minder uitgedunde bomen (totaal 5 groepen met variatie in complexiteit).

Na afzinken van de bomen, is met snorkelonderzoek het aantal afgezette eistrengen per groep bepaald, later in de tijd is het aantal in de eieren zichtbare embryo’s geteld. Het grootste aantal eistrengen bleek te worden afgezet op bomen met een tussenliggende tot maximale complexiteit. De meer kale vormen bleken voor de baars minder aantrekkelijk.

Eieren met embryonale ontwikkeling bleken het meest aanwezig in eistrengen, gedeponeerd op bomen met een complexiteit 4, dus enigszins uitgedund ten opzichte van de volledig intacte kerstbomen.

Op basis van de resultaten, vermoeden de onderzoekers dat de zuurstofvoorziening van de eieren optimaal is bij een intermediaire complexiteit. Bij kale(re) bomen, komen de eistrengen sneller in contact met het bodemsubstraat – met lagere zuurstofgehalten. Bij bomen met de hoogste complexiteit, bleken de eistrengen dicht bij elkaar – zeg maar wat ‘opgefrommeld’ – te zijn afgezet, met ook een mindere zuurstofvoorziening tot gevolg.

De intermediaire vormen bieden de baars de mogelijkheid de eistrengen ruimtelijk ‘uit te spannen’, met een optimale zuurstofvoorziening voor de eieren en de embryonale ontwikkeling.

Bron: Grausgruber et al. (2021). Importance of coarse woody habitat complexity to yellow perch egg skein deposition and survival. N. Am. J. Fish. Manag. 41: 1892-1902.


Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.