Kleurkeur Blauw: certificaat ecologisch beheer watergangen

1851
04 apr 2024

De Kleurkeur Blauw is een nieuw certificaat voor het ecologisch beheer van watergangen. Dit keurmerk is een initiatief van De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur, en mede in samenspraak met Sportvisserij Nederland tot stand gekomen. Het is bedoeld voor aannemers en groenbedrijven die zo met hun werk een impuls kunnen geven aan de blauwe biodiversiteit.

Nadat vier jaar geleden de Kleurkeur Groen werd geïntroduceerd – een certificaat dat is gericht op het ecologisch beheer van bermen, dijken en groenstroken – kwam vanuit opdrachtgevers en uitvoerders de vraag om een certificaat te ontwikkelen voor het ecologisch beheer van watergangen tot acht meter breed.

Zo zag eind vorig jaar de Kleurkeur Blauw het levenslicht. Dit certificaat gaat verder dan de gedragscode(s) voor de Wet Natuurbescherming en richt zich op een breed herstel van biodiversiteit. Daar is met 330.000 kilometer sloten en 6.500 kilometer vaarten en kanalen in ons land heel erg veel potentie voor.

Belang van vakmanschap en keurmerk in waterbeheer voor visstand

Om die potentie ten volle te kunnen benutten is vakmanschap een vereiste. Alleen dan kan goed worden beoordeeld wat een watergang nodig heeft of wat de ecologische mogelijkheden daarvan precies zijn – ook in termen van de visstand. Het keurmerk speelt hier bijvoorbeeld op in door een beheerplan met een aantal vaste elementen vereist te stellen bij werk aan watergangen. Bedrijven die het keurmerk willen behalen kunnen hiervoor een cursus volgen.

Deze is ontwikkeld door de initiatiefnemers (De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur), in samenspraak met waterschappen, gemeenten, Sportvisserij Nederland en verschillende natuurorganisaties. De verwachting is dat deze breed gedragen certificering zal leiden tot meer maatwerk bij de uitvoering van het waterbeheer. En een beter ingericht huis van de vis zal een positieve impact hebben op de visstand.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.