HSV Service

Update Benedenrivierengebied

4981
24 nov 2017

Op woensdag 15 november 2017 zijn betrokkenen bij het Benedenrivierendossier door Sportvisserij Zuidwest Nederland op haar kantoor in Drimmelen weer bijgepraat over de problematiek die speelt in dit gebied. De aanwezigen konden vragen stellen en kregen uitleg over de diverse rechtszaken en onderwerpen die momenteel spelen.

De zaak over de beroepsmatige zegenvisserij in de Biesbosch is inmiddels behandeld door de Raad van State. Er is tegen de uitspraak geen beroep meer mogelijk. Er zal in de toekomst echter hoe dan ook een nieuw visstandonderzoek moeten komen omdat het laatste grote onderzoek plaatsvond in het najaar van 2012.

Er lopen nog wel diverse rechtszaken over toestemmingen voor de zegenvisserij buiten de Biesbosch. Daarnaast wil Sportvisserij Zuidwest Nederland door in gesprek te gaan met partijen zoals Staatsbosbeheer, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO), de provincies en NetVISwerk zoeken naar samenwerking om tot een meer duurzame wijze van bevissing te komen. Dit proces kost tijd en vergt daarom geduld van de sportvissers.

Ter sprake kwam ook dat het van belang is om alert te blijven op misstanden/stroperij en hiervan melding te blijven maken bij Sportvisserij Zuidwest Nederland.

Staand wantvisserij Europoort

Op dit moment lopen er ook nog twee rechtszaken over de staand want visserij in het Europoortgebied. De rechtszaak die Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft aangespannen is begin oktober behandeld bij de Raad van State. De uitspraak werd op 13 november jl. voor zes weken uitgesteld. De tweede rechtszaak die loopt is aangespannen door Wout van Leeuwen. Die zaak wordt op 29 januari 2018 behandeld bij de Raad van State in Den Haag.

Ontwikkeling beroepsvisserij


Met ingang van 1 december 2017 is het westelijk deel van het (Krammer)Volkerak weer vrijgegeven voor de visserij met fuiken op aal en wolhandkrab. Het (Krammer)Volkerak was tot die datum gesloten voor de visserij op deze soorten, omdat de gehaltes dioxines en pcb’s in aal en wolhandkrab boven de gestelde norm lagen.

Er heeft inmiddels ook een aantal goede gesprekken plaatsgevonden tussen Sportvisserij ZWN en RvO, maar ook met enkele beroepsvissers in het gebied waarbij er enkele afspraken zijn gemaakt over de visserij. Bijvoorbeeld op de Lithse Ham, Hollands Diep en Volkerak- Zoommeer. Tevens gaat Sportvisserij Zuidwest Nederland binnenkort in gesprek met de nieuwe contactpersonen binnen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over handhaving.

Tijdens de informatiebijeenkomst werd een oproep gedaan om geen fuiken, netten of andere spullen van beroepsvissers kapot te maken. Vaak is deze beroepsmatige bevissing namelijk legitiem en door de vernielingen dreigen wij viswater te verliezen. Wees als sportvisser dus altijd ambassadeur voor de sportvisserij.

Volkerak-Zoommeer als voorbeeld

De verstandhouding met de beroepsvissers op het Volkerak-Zoommeer is erg goed en daar zijn wij blij mee. Na tien jaar zal er weer een visstandonderzoek gedaan worden. Uiteindelijk zal er een nieuw visplan voor het Volkerak-Zoommeer opgesteld gaan worden.


Oprichting Brancheorganisatie


Vanuit de informatiebijeenkomsten over het Benedenrivierengebed is het idee ontstaan om de krachten te bundelen en een brancheorganisatie op te richten voor hengelsportwinkeliers, groothandels en andere ondernemers die hun geld verdienen in de hengelsport. Initiatiefnemer Wilfred van Nunen gaf aan dat er momenteel een werkgroep aan de slag is en dat met steun van Sportvisserij Nederland hier verder invulling aan wordt gegeven. Samen met deze brancheorganisatie zal de weg naar de politiek worden gezocht.

Bron: Sportvisserij Zuidwest Nederland

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.