HSV Service

Vertegenwoordiging Sportvissers gaat aan de slag

2629
16 jul 2023

De Vertegenwoordiging Sportvissers is onlangs opgericht om een brug te slaan tussen de sportvisser en het bestuur van Sportvisserij Nederland. Op basis van de input van de achterban zal de vertegenwoordiging het bestuur adviseren en meedenken en -beslissen over het beleid van de georganiseerde hengelsport. Sander van Kooten heeft zitting in dit nieuwe orgaan en licht toe hoe hij en de andere vertegenwoordigers de belangen van de 670.000 VISpashouders willen behartigen.

“Als fanatiek karpervisser en hengelsportwinkelier zie en hoor ik veel – zowel aan de waterkant als in de winkel”, zegt Sander van Kooten (foto).

“En van best wat zaken vraag ik me af waarom die zo lopen. Die kritische blik heb ik altijd gehad, ook richting Sportvisserij Nederland. Dus toen de verkiezingen voor de Vertegenwoordiging Sportvissers werden aangekondigd heb ik me kandidaat gesteld. Want er zijn ook ontwikkelingen gaande die het voortbestaan van de hengelsport bedreigen. Dat gaat me echt aan het hart, dus draag ik graag mijn steentje bij om te proberen het tij te keren. Ik wil dolgraag kunnen blijven vissen en heb ook geen zin om me in de toekomst om te moeten scholen en op zoek te gaan naar een andere baan.”


De Vertegenwoordiging Sportvissers, met van links naar rechts: Tom Huiberts, John Willems, Erwin Enter, Ger van Hout, Sander van Kooten, Thijs de Lange, Rinze van der Kooi, Yoeri Bussemakers en Bart van Meurs.


Mooi en divers

Een oproep via zijn social media droeg er aan bij dat Van Kooten in mei tot een van de negen kandidaten behoorde die de meeste stemmen van VISpashouders vergaarden. Samen met Rinze van der Kooi, Tom Huiberts, Bart van Meurs, Erwin Enter, Ger van Hout, John Willems, Thijs de Lange en Yoeri Bussemakers neemt hij daarom zitting in de Vertegenwoordiging Sportvissers.

“Het is een mooie en diverse groep: jong en oud, van alle sportvismarkten thuis (wit-, roof-, karper-, zee, vlieg- en wedstrijdvissers), met de nodige bestuurlijke ervaring en afkomstig uit alle delen van het land. Dan merk je dat zaken die spelen soms regionaal van aard zijn. Bij het kennismaken met mijn medevertegenwoordigers kwamen ook kwesties ter sprake die bij mij niet scherp op het netvlies stonden. Dat was wel een eyeopener.”

Speerpunten

Vanzelfsprekend kwamen in de eerste vergadering ook tal van onderwerpen aan bod die menig sportvisser bekend in de oren zullen klinken, zoals: controle en handhaving, drukte, overlast, waterplanten, toegankelijkheid van het viswater, nachtvissen, beroepsvisserij, aalscholvers en de dreiging van politieke partijen die sportvissen willen verbieden.“We hebben een lijst met speerpunten opgesteld en aangegeven welke volgens ons het meest urgent zijn. Die pakken we als vertegenwoordiging als eerste op”, licht Van Kooten toe. Daarbij waarschuwt hij wel voor wishful thinking en onrealistische verwachtingen. “Sommige issues zijn zo ingewikkeld, die heb je echt niet van de ene op de andere dag opgelost. Maar als we die onderwerpen niet bespreken weet je haast zeker dat er niets verandert.

Adviserende rol

Bovendien staan de vertegenwoordigers niet alleen. Ze werken samen met het bestuur van Sportvisserij Nederland. “De vertegenwoordiging zal een adviserende rol gaan spelen namens de 670.000 VISpashouders van de bij Sportvisserij Nederland aangesloten hengelsportverenigingen. Wij vormen als het ware een brug tussen de sportvisser en het bestuur. Op basis van onze contacten met de achterban kunnen we hun wensen en ideeën vertalen naar concrete voorstellen aan het bestuur. Dit zodat zij duidelijk weten waar onder sportvissers behoefte aan is.”

De eerste kennismaking met de sparringpartner verliep naar tevredenheid. “Het was mooi om te zien dat er een uitgebreide delegatie van het bestuur aanwezig was bij onze eerste bijeenkomst. We voelen ons als vertegenwoordigers gehoord en serieus genomen.”
 

Meedenken en -beslissen

Een van de eerste wapenfeiten was dat een afgevaardigde (Ger van Hout) namens de Vertegenwoordiging Sportvissers een stem mocht uitbrengen op de algemene ledenvergadering van Sportvisserij Nederland op 10 juni. “Dat betrof het gezamenlijke standpunt vanuit de vertegenwoordiging. Buiten dit jaarlijkse, officiële moment laten we onze stem uiteraard vaker horen”, zegt Van Kooten.

“Zo komen we minimaal twee keer jaar bijeen met het bestuur, wisselen we geregeld informatie uit, pitchen we ideeën en geven we feedback op voorstellen. Kortom: de groep denkt en beslist mee over het beleid van de georganiseerde hengelsport.” Mede doordat de vertegenwoordiging pas recentelijk is opgericht, moeten bepaalde zaken de komende tijd nog uitkristalliseren.

Toch heeft Van Kooten al een bepaald toekomstbeeld voor ogen: “Wat mij betreft is de Vertegenwoordiging Sportvissers geslaagd als we kunnen laten zien dat onderwerpen zijn opgepakt en er vooruitgang is geboekt. Dan is de tijd en energie die we er met zijn allen in steken nuttig besteed.”

Doorgeefluik

De oprichting van de Vertegenwoordiging Sportvissers is een initiatief van Sportvisserij Nederland om de achterban dichter bij de georganiseerde hengelsport te brengen en vice versa. “Als vertegenwoordiging van alle aangesloten sportvissers zijn we daarom gemakkelijk benaderbaar”, zegt Van Kooten.

“Je kunt allerlei zaken – zowel positief als negatief – bij ons neerleggen waarna wij die kunnen agenderen bij het bestuur. Via diverse communicatiekanalen zullen we laten weten wat we doen, zodat sportvissers kunnen zien dat de groep bezig is met de onderwerpen die zij hebben aangedragen. De vertegenwoordiging bruist van de energie en staat te popelen om zaken op te pakken en te verbeteren.”
 
Zijn er zaken die je zou willen aankaarten bij de Vertegenwoordiging Sportvissers? Neem dan contact op met de vertegenwoordigers via: vertegenwoordiging@sportvisserijnederland.nl.

Bron: Hét VISblad

Gerelateerde berichten
06 jul 2023 Jaarverslag 2022 (PDF) 2306 Op de recent gehouden algemene ledenvergadering van Sportvisserij Nederland werd het jaarverslag 2022 gepresenteerd. Het was een jaar waarin we de nare coronaperiode eindelijk achter ons konden laten en de hengelsport extra opbloeide. De groei van de afgelopen jaren zette door en het aantal VISpashouders steeg met 14.333 extra leden tot in totaal 672.764 aangesloten sportvissers. 10 jun 2023 ALV 2023 - kort verslag 2056 Zaterdag 10 juni is in een goede en open sfeer de Algemene ledenvergadering van Sportvisserij Nederland gehouden in Sportcentrum Papendal. 24 mei 2023 Uitslag verkiezingen Vertegenwoordiging Sportvissers 4209 Van 12 t/m 21 mei konden alle VISpashouders via www.mijnsportvisserij.nl hun stem uitbrengen bij de verkiezing voor de Vertegenwoordiging Sportvissers. De negen kandidaten met de meeste stemmen zijn inmiddels bekend en vormen nu officieel deze vertegenwoordiging. 12 mei 2023 Stem nu voor de toekomst van de sportvisserij 3454 De verkiezingen voor de Vertegenwoordiging Sportvissers zijn gestart en jij kunt je stem uitbrengen op de verkiesbare kandidaten. Als VISpashouder heb je de mogelijkheid om mee te beslissen welke 9 personen in deze vertegenwoordiging zullen zetelen; alleen leden van een hengelsportvereniging zijn stemgerechtigd. De Vertegenwoordiging Sportvissers heeft direct invloed op het beleid van de georganiseerde sportvisserij. 16 apr 2023 Vertegenwoordig jij straks 700.000 sportvissers? Stel je nu kandidaat! 6508 Sportvissers gaan vanaf dit voorjaar meedenken en -beslissen over de koers van Sportvisserij Nederland, via de de Vertegenwoordiging Sportvissers. VISpashouders kunnen zich hiervoor vanaf nu verkiesbaar stellen.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.