HSV Service

VISpas groot succes!

7790
26 okt 2007

Verenigingen hebben 10% meer leden en minder zwartvissers! De invoering van de VISpas begin dit jaar is een groot succes gebleken. Deze conclusie durft Jan Kamman, projectleider Invoering VISpas, na bijna een jaar gerust te trekken. We brengen je bij deze graag op de hoogte van de voortgang van deze monsterklus.

Met ingang van 1 januari 2007 is de Visserijwet gewijzigd, wat grote gevolgen heeft voor de documenten die je als sportvissers nodig hebt om te mogen vissen in Nederland. Alle sportvissers die lid zijn van een aangesloten vereniging hebben de VISpas ontvangen. De VISpas is het bewijs van lidmaatschap van je vereniging en tezamen met de bijbehorende lijsten van viswateren tevens de schriftelijke toestemming (visvergunning). Dat deze verandering de nodige verwarring en vragen zou oproepen onder sportvissers, was verwacht. Daarom zijn uitgebreide voorlichtingscampagnes gehouden. Maar zeker in het voorjaar stond de telefoon roodgloeiend en werden er honderden emails per dag beantwoord.

Let op; VISpas 2008 komt eraan!

1000 VERENIGINGEN
Bij de invoer van een dergelijk groot en nieuw systeem gaan er ook zeker dingen mis. Dat kan ook niet anders als je met zo'n 1000 verenigingen te maken hebt, die deze verandering bovendien allemaal vanuit de eigen praktijk moeten vormgeven. Al onze verenigingen verdienen daarom een groot compliment. Veel vragen en problemen werden bij hen gesteld en door hen opgelost. De verenigingen zijn en blijven de basis voor de sportvisserij in ons land, dat blijkt eens temeer.

SUPERNAAM
De VISpas blijkt een sterke naam die in korte tijd bij alle sportvissers, maar ook bij de controlerende instanties, bekend is geworden. Alle georganiseerde sportvissers hebben hetzelfde document. Wat grote voordelen heeft bij voorlichting en promotie. Nu, aan het eind van het jaar, kan terug worden gekeken op een roerig, maar succesvol jaar voor de georganiseerde sportvisserij! De gemiddelde ledenwinst van de verenigingen is maar liefst meer dan 10 procent! Deze stijging is mede te danken aan sportvissers die voorheen niet met de juiste papieren visten. Het aantal zwartvissers is hiermee afgenomen. Een onverwacht grote stap voorwaarts, zeker omdat de ledentallen de afgelopen jaren gelijk zijn gebleven. Inmiddels zijn meer dan 410.000 VISpassen en 150.000 Kleine VISpassen uitgegeven.

BESTEMMING OPBRENGST VISPAS
Veel sportvissers denken dat ze contributie betalen voor de schriftelijke toestemming (vergunning). Dat is echter maar voor een deel waar. Met de contributiegelden wordt de gehele organisatie, dus van vereniging tot landelijk nieveau, betaald. Door de verenigingen wordt een deel van de contributie doorgesluisd naar de federaties en Sportvisserij Nederland. De opbrengst van de VISpas wordt ingezet voor de belangenbehartiging van de sportvisser in de breedste zin van het woord. Kortweg: om er voor te zorgen dat we nu en in te toekomst in Nederland kunnen blijven vissen met alle vrijheden die daarbij horen. Dit gebeurt ondermeer door:

  • Nationaal sportvisserijbeleid voor de langere termijn vast te stellen
  • Lobbywerk bij verschillende overheden, van gemeente tot Europees niveau
  • De hengelsport op een positieve manier voor het voetlicht te brengen
  • Sportvisdocumenten waaronder de VISpas uit te geven
  • Contacten te onderhouden bij organisaties op het gebied van (sport)visserij, recreatie, toerisme en sport, water- en natuurbeheer
  • Kennis over sportvisserij, visstand en visstandbeheer te verzamelen en te delen
  • Aangesloten federaties met raad en daad bij te staan
  • Allerhande relevante praktijkgerichte cursussen te organiseren, ondermeer op het gebied van jeugdwerk en visstandbeheer
  • Sportvisserij-evenementen te organiseren, denk aan nationale en internationale wedstrijden op zowel zoet als zout water
  • Sportvissers, verenigingen en beleidsmakers hel
Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide