Vis & water

Vis ruimen in plaats van baggeren: politiek Den Haag stelt vragen

9123
17 feb 2010

De plannen van Waterschap Rivierenland en Hoogheemraadschap Delfland om op drie locaties nagenoeg alle vis te verwijderen om het water helder te krijgen, roept in politiek Den Haag (PvdA) vragen op. Zowel op landelijk als gemeentelijk niveau zal actie worden ondernomen door de Partij van de Arbeid.

Zo hebben de PvdA Tweede Kamerleden Lutz Jacobi en Jan Boelhouwer vragen gesteld aan minister Verburg (LNV) en Tineke Huizinga (staatssecretaris Verkeer en Waterstaat) over de grootschalige afvissingen die zullen worden gepleegd zodra het ijs van het water is verdwenen. Zij vragen de voornoemde bewindspersonen of het grootschalig ruimen van vissen wel de juiste manier is om het water helder te krijgen en zo aan de maatlatten van de Europese Kaderrichtlijn Water te voldoen.


Lutz Jacobi en Jan Boelhouwer van de PvdA

Ook op gemeentelijk niveau zal de Partij van de Arbeid deze kwestie aankaarten. Zo zal de PvdA deze problematiek aan de kaak stellen bij de gemeenteraadsverkiezingen in het gebied van Delfland.

Hieronder staan de vragen die de Tweede Kamerleden Jacobi en Boelhouwer (PvdA) aan de minister van LNV en de Staatssecreatris Verkeer en Waterstaat hebben gesteld over grootschalige afvissingen voor helder water.

  1. Bent u op de hoogte van het experiment van Hoogheemraadschap Delfland en Waterschap Rivierenland om 95% van de vis te ruimen om te kijken naar het effect op de waterkwaliteit in het kader van de Kader Richtlijn Water?
  2. Wat is uw standpunt over het zogenaamde actief biologisch beheer: het eenmalig wegvangen van bijna de gehele visstand om het watersysteem in de ecologisch gewenste toestand te krijgen?
  3. Deelt u onze mening dat deze maatregel zeer terughoudend en alleen moet worden toegepast als andere maatregelen zoals betere waterzuivering, het baggeren van vervuilde bodems en inrichtingsmaatregelen reeds hebben plaatsgevonden en het watersysteem nog een duwtje nodig heeft om de gewenste ecologische toestand te bereiken?
  4. Zo nee, waarom niet?
  5. Kunt u aangeven of hier ook sprake is van een echt laatste duwtje of dat in dit geval een ruiming van vissen zal plaatsvinden zonder dat aan de randvoorwaarden is voldaan?
  6. Wat gaat u doen, indien niet aan de randvoorwaarden is voldaan, aan dit dan verwerpelijk experiment?
  7. Wat vindt u van het feit dat op verschillende plekken in ons land, zoals bij het Waterschap Reest en Wieden, periodiek grote hoeveelheden vis geruimd worden als vervanging van baggeren, ten einde helder water te willen nastreven?

-> Meer over dit onderwerp

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.