Vis & water

Zienswijze op ontwerpbeheerplan Biesbosch (video)

3562
14 nov 2016

Sportvisserij Nederland heeft – mede namens Vogelbescherming Nederland – een zienswijze ingediend op het nieuwe ontwerpbeheerplan van Natura 2000-gebied de Biesbosch.

De Biesbosch is een natuurgebied van internationale allure. Dit gebied in de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant herbergt een prachtige natuur en telt verschillende type wateren. Daardoor oefent het een grote aantrekkingskracht uit op sportvissers, die er jaarlijks in grote aantallen komen vissen.

Natura 2000


Behalve een prachtig gebied voor de sportvisser is de Biesbosch ook van groot belang voor verschillende soorten planten en dieren. Om deze reden is de Biesbosch aangemerkt als Natura 2000-gebied, zodat de flora en fauna hier extra wordt beschermd. Zo is de Biesbosch aangewezen als speciale beschermingszone voor trekvissen als de elft, fint en zalm, maar ook voor vogels als de fuut, roerdomp en grote zaagbek.Beheerplan


Op dit moment worden voor de Natura 2000-gebieden in Nederland beheerplannen opgesteld. Hierin staat aangegeven hoe het gebied de komende jaren zal worden beheerd en welke activiteiten er plaats mogen vinden zonder dat deze de natuur aantasten. 

Een van de activiteiten die plaatsvindt in de Biesbosch is de beroepsmatige visserij. Die is dus ook opgenomen in het beheerplan. In het ontwerpbeheerplan was alleen een onderzoek aangekondigd naar de omvang van deze visserij en de effecten hiervan op trekvissen. Toetsing of de beroepsvisserij negatieve effecten kan hebben op de natuurwaarden in de Biesbosch, ontbrak.

Zienswijze


Sportvisserij Nederland en Vogelbescherming Nederland hebben in hun zienswijze aangegeven dat ook moet worden onderzocht of onttrekkingen door de beroepsvisserij effecten kunnen hebben op visetende vogels zoals de fuut en de roerdomp.Daarnaast zijn Sportvisserij Nederland en Vogelbescherming Nederland van mening dat bepaalde vormen van beroepsvisserij, zoals het vissen met staand want, verboden zouden moeten worden in een natuurgebied als de Biesbosch. Dit omdat deze visserijvorm kan leiden tot ongewenste bijvangst van beschermde vissen en vogels.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.