Vis & water

Het gaat goed met Marker Wadden

3789
17 apr 2018

Het project Marker Wadden, waarmee een uniek natuurgebied in ontwikkeling is, wordt steeds zichtbaarder. De natuureilanden worden aangelegd met zand, klei en slib uit het Markermeer en dragen bij aan het natuurherstel van het Markermeer. Op deze nieuwe groep eilanden met natuurlijke oevers komt nieuwe natuur tot ontwikkeling. Zowel onder als boven water. Een natuurparadijs voor vissen en vogels en een heerlijke plek voor mensen om te recreëren .

Dat de natuur zich nu al aan het herstellen is, blijkt uit de vele vogels die massaal zijn te zien op en rond Marker Wadden. In het voorjaar komen visdiefjes broeden, trekvogels zoals zwarte sterns komen aansterken voor hun grote tocht en in de winter komen nonnetjes beschutting zoeken na de barre kou van het noorden.

Gesignaleerd zijn al de bonte strandloper, rosse en gewone grutto, kemphaan, drieteenstrandloper, aalscholver, kleine plevier, kanoetstrandloper, witgatje, zilverplevier, wilde eend, wintertaling, bergeend, visdief, bontbekplevier, vier soorten meeuwen en een slechtvalk, kortom, teveel om op te noemen!

Lees hier artikel in Kijk op Exoten over zwartbekgrondels in de Markerwadden.

Vaarexcursies

Nieuwsgierig naar Marker Wadden? Op dit moment wordt volop gewerkt en is het nog een bouwplaats waar met groot materiaal gewerkt wordt en veel ondieptes zijn. Daarom geldt er een vaarverbod. Om nieuwsgierigen toch al een kijkje te bieden organiseren charters, samen met Natuurmonumenten in de maanden mei, juni en augustus enkele exclusieve vaarexcursies naar Marker Wadden. Volg hier alle belangrijke ontwikkelingen rond de Marker Wadden.

Met Marker Wadden herstelt de natuur zichzelf  Prof. Piet Verdonschot, aquatisch herstelecoloog over het project Marker Wadden: “We proberen de bak water weer tot leven te wekken”. Lees hier zijn antwoord op de vraag waarom in het Markermeer de voedselrijkdom en daarmee de rijkdom aan vissen en vogels, terugliep.

Bron: Het Blauwe Hart

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.